Mae Cyngor Sir Ceredigion eisoes yn cadw gwybodaeth am nifer fawr o gartrefi gwag yn y sir. Pan fyddwch yn rhoi gwybod i ni am gartref gwag, ceisiwch roi cymaint o fanylion â phosibl i’n helpu i gael hyd i’r cartref ac i benderfynu pa gamau i’w cymryd. Os ydych am roi gwybod i ni am eiddo gwag sy’n niwsans, gallwch wneud hynny drwy fynd i’r dudalen cysylltu â ni.