Coronafeirws: Gwasanaethau Crwner

Bu’n rhaid gohirio pob cwest oherwydd Pandemig Covid-19. Caiff dyddiadau newydd eu pennu pan fydd modd gwneud hynny.

Dyddiad/Amser y Cwest Enw Dyddiad Marwolaeth Man Marwolaeth
19/05/20
14:10 Karl William Peter Kraus 37 oed o Aberteifi, Ceredigion 18/06/17 A487 Penparc, Aberteifi, Ceredigion
07/04/20
14:10 Marie Lena Gilmore 48 oed o Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion 20/06/19 Penparcau, Aberystwyth
26/02/20
14:10 Edwin Llyr Evans 31 oed o Llanarth, Ceredigion 10/04/19 A486 near Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion
25/02/20
14:45 Gavin Lee Roberts 42 oed o Talybont, Aberystwyth, Ceredigion 14/10/19 Llandre, Aberystwyth
14:10 Steven David Whitfield 45 oed o Aberystwyth 09/07/19 Aberystwyth
11/02/20
14:10 Keith Thomas Morris 61 oed o Aberystwyth, Ceredigion 05/10/19 On the beach at Borth, Ceredigion
22/01/20
14:45 David Mervyn Jones 64 oed o Hendon, Sunderland 19/11/19 Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
14:10 Darrel Griffiths 66 oed o Cross Inn, Llandysul, Ceredigion 21/08/19 Cross Inn, Llandysul, Ceredigion
11/12/19
14:45 Bartlomiej Michal Podolak 38 oed o Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 23/09/19 Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
14:10 Alun Alban Rees 69 oed o Henllan, Llandysul, Ceredigion 02/10/19 Henllan, Llandysul
04/12/19
14:45 Susan Margaret Parker 67 oed o Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion 27/09/19 Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion
14:10 Richard Collins 63 oed o Taliesin, Machynlleth, Powys 08/07/19 Taliesin, Machynlleth, Powys
13/11/19
14:10 Karl William Peter Kraus 37 oed o Aberteifi, Ceredigion 18/06/17 A487 yn Penparc, Aberteifi
05/11/19
14:45 Katarzyna Elzbieta Paszek 39 oed o Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 13/11/18 Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin
14:10 Adam Dewulf-Peters 26/01/19 Ysbyty Bronglais, Aberystwyth
02/10/19
14:10 Joanna Catherine Glover 35 oed o Aberystwyth, Ceredigion 26/02/19 Aberystwyth, Ceredigion
14:10 Craig David Sheppard 35 oed o Aberystwyth, Ceredigion 01/04/19 Aberystwyth, Ceredigion
18/09/19
14:45 Phoebe Louise Williams 23 oed o Aberystwyth, Ceredigion 28/05/19 Aberystwyth, Ceredigion
14:10 Louise Yvonne Duckworth 36 oed o Aberporth, Ceredigion 18/05/19 Aberporth, Ceredigion
24/07/19
14:10 Gertrude Joan Gaynor Jones 83 oed o Aberaeron, Ceredigion 19/03/18 Aberaeron, Ceredigion
12:00 Anthony Alexander Porter 55 oed o Ysbyty Ystwyth, Aberystwyth 24/01/19 Ysbyty Bronglais, Aberystwyth
11:25 Aaron David Eaton 19 oed o Tremain, Aberteifi 12/01/19 Tremain, Aberteifi
10:55 Murray John Jones 31 oed o Llandre, Aberystwyth 02/01/19 Llandre, Aberystwyth
02/07/19
14:10 John Neil Chisholm, 62 oed o Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 28/11/18 Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
19/06/19
14:10 Tristan Keith Silver 11 oed o Tregaron, Ceredigion 04/05/18 Ysbyty Athrofaol Cymru, Cardiff
Dyddiad Agorwyd Enw Dyddiad Marwolaeth Man Marwolaeth
08/04/20 Red Swift Gale 21 oed o Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 01/04/20 Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
08/04/20 Joshua Aaron King 32 oed o Penuwch, Tregaron, Ceredigion 05/04/20 Ger Penuwch, Tregaron, Ceredigion
11/03/20 Keith Graham Pugh 44 oed o Plwmp, Llandysul, Ceredigion 07/03/20 On land near Plwmp, Llandysul
11/03/20 Eleanor Bronwen Jones 86 oed o Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 08/03/20 Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
05/03/20 Abbi Daisy Williams Andreou 23 oed o Cilgerran, Pembrokeshire 02/03/20 Ysbyty Bronglais, Aberystwyth
04/03/20 Stuart David Evans 48 oed o Rhyd Y Felin, Aberystwyth, Ceredigion 03/03/20 Aberystwyth, Ceredigion
02/03/20 Gwydion Llyr Morris 21 oed o Deiniolen, Gwynedd 26/02/20 Ger Clarach, Aberystwyth
04/02/20 Zac Michael Harvey 3 oed o Pontrhydfendigaid, Ceredigion 19/01/20 Ffair Rhos, Ystrad Meurig, Ceredigion
04/02/20 Sarah Alexandra Reynolds 54 oed o Ynyslas, Borth, Ceredigion 23/01/20 Ynyslas, Borth
04/02/20 Keri Paul Jones 51 oed o Nebo, Llanon, Ceredigion 23/01/20 Nebo, Llanon, Ceredigion
09/01/20 Susan Mary Beynon 63 oed o Llandygwydd, Ceredigion 29/12/19 Ysbyty Athrofaol Cymru, Cardiff
17/12/19 Heinrich Kubarsepp 92 oed o Penparc, Aberteifi 13/12/19 A487 yn Penparc, Aberteifi
16/12/19 Clive Marshall Roberts 52 oed o Llanwnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 13/12/19 On the beach at Aberaeron, Ceredigion
10/12/19 Fern Angharad Busuttil 37 oed o Llanrhystud, Ceredigion * Mae’r cwest hwn wedi’i drosglwyddo i Grwner Avon 24/11/19 A477 Red Roses to Kilgetty road beneath Kilgetty Lane Bridge, Pembrokeshire
10/12/19 Katie Evans 20 oed o Cwmdare, Morgannwg Ganol 04/12/19 Aberystwyth, Ceredigion
27/11/19 Philip Merfyn Magor 64 oed o Llanelli, Carmarthenshire * Mae’r cwest hwn wedi’i drosglwyddo i Grwner Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro 22/11/19 Aberystwyth, Ceredigion
20/11/19 David Mervyn Jones 64 oed o Hendon, Sunderland 19/11/19 Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
19/11/19 Ellie Catherine Bryan 18 oed o Penparcau, Aberystwyth 17/11/19 Ysbyty Bronglais, Aberystwyth following an RTC on 16/11/19
17/10/19 Gavin Lee Roberts 42 oed o Talybont, Aberystwyth, Ceredigion 14/10/19 Llandre, Bow Street, Ceredigion
08/10/19 Alun Alban Rees 69 oed o Henllan, Llandysul, Ceredigion 02/10/19 Henllan, Llandysul, Ceredigion
08/10/19 Keith Thomas Morris 61 oed o Aberystwyth, Ceredigion 05/10/19 On the beach at Borth, Ceredigion
02/10/19 Susan Margaret Parker 67 oed o Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion 27/09/19 Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion
24/09/19 Marcus John Heighton 31 oed o Llechryd, Aberteifi, Ceredigion 21/09/19 Died on the A484 following an RTC nr Llechryd
24/09/19 Bartlomiej Michal Podolak 38 oed o Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion 23/09/19 Found deceased at his home in Llanbedr Pont Steffan
22/08/19 Darrel Griffiths 66 oed o Cross Inn, Llandysul, Ceredigion 21/08/19 Cross Inn, Llandysul, Ceredigion
10/07/19 Richard Collins 63 oed o Taliesin, Ceredigion 08/07/19 Taliesin, Ceredigion
26/06/19 Marie Lena Gilmore 48 oed o Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion 20/06/19 Penparcau, Aberystwyth

Mae crwneriaid yn cofnodi ac ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar.

 • Uwch Grwner Ei Mawrhydi ar gyfer Ceredigion yw Mr Peter L Brunton
 • Crwner Cynorthwyol ei Mawrhydi dros Geredigion yw Mrs Louisa Corcoran

Ni hysbysir y crwner am bob marwolaeth, yn y rhan fwyaf o achosion, gall meddyg teulu neu feddyg ysbyty gyhoeddi Tystysgrif Feddygol yr achos marwolaeth fel y gellir ei gofrestru gan y cofrestrydd.

Pryd mae’n fater i’r crwner?

Dylid hysbysu’r crwner am farwolaeth pan fydd meddyg yn gwybod neu'n cael achos rhesymol i amau bod y farwolaeth:

 • Wedi digwydd o ganlyniad i wenwyno, y defnydd o gyffur a reolir, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig;
 • Wedi digwydd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, boed yn fwriadol neu fel arall;
 • Yn gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu lawdriniaeth o natur feddygol neu debyg;
 • Wedi digwydd o ganlyniad i hunan-niweidio, (gan gynnwys methiant gan yr ymadawedig i warchod eu bywyd eu hunain) boed yn fwriadol neu fel arall;
 • Wedi digwydd o ganlyniad i anaf neu afiechyd a dderbyniwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, waith yr ymadawedig;
 • Wedi digwydd o ganlyniad i ddamwain, gwenwyno neu afiechyd hysbysadwy;
 • Wedi digwydd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant gofal gan berson arall;
 • Fel arall yn annaturiol

        (Nid yw hon yn rhestr gyflawn)

Beth mae’r crwner yn ei wneud?

Bydd crwneriaid yn ceisio sefydlu achos meddygol marwolaeth. Os yw'r achos yn dal i fod yn amheus ar ôl post mortem, bydd cwest yn cael ei gynnal. Os yw'r archwiliad yn dangos bod y farwolaeth wedi bod yn un naturiol, efallai na fydd angen cwest a bydd y crwner yn anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall y perthnasau gofrestru'r farwolaeth a gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddu.

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig
 • Pryd, ble a’r rheswm meddygol dros farwolaeth ef neu hi

Pan gyrhaeddir casgliad, mae'r crwner yn cofnodi'r manylion sydd eu hangen ar gyfer cofrestru'r farwolaeth.

Nid yw cwest yn pennu unrhyw gwestiwn o atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran person a enwir.

Fel arfer Cynhelir Cwestau ar gyfer Ceredigion yn:
Canolfan Cyfiawnder Aberystwyth
Y Lanfa
Trefechan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1AS

Cofrestru Marwolaethau

Os bydd y crwner yn penderfynu bod angen cynnal cwest, yna ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi'i gwblhau, fodd bynnag bydd y Crwner yn cyhoeddi Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro os oes angen i weinyddu materion yr ymadawedig hyd nes bydd cofrestriad llawn.

Ar ddiwedd y cwest bydd y Crwner yn anfon manylion yr ymadawedig i'r cofrestrydd ar gyfer yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Mae’r swyddfa gofrestru ar gyfer Ceredigion yn:

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn: 01970 633580

Cysylltwch

Swyddfa’r Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner gan ddefnyddio'r manylion isod:

Uwch Grwner EM: Peter Brunton
6 Pen Uchaf Stryd Portland
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2DU

E-bost: peter.brunton@bruntonandco.co.uk

Rhif ffôn: 01970 612567 (Gwaith) 01654 702248 (Adref)

Ffacs: 01970 615572

Crwner Cynorthwyol ei Mawrhydi: Louisa Corcoran
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

E-bost: louisacorcoran.ext@ceredigion.gov.uk

Rhif ffôn: 07866 885291

Swyddog Crwner Ceredigion yw:

Mr Eric James
Heddlu Dyfed Powys, Gorsaf Heddlu Aberystwyth, Boulevard De Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PH.
Oriau gwaith Dydd Llun i Ddydd Iau, 07.00y.b. - 2.30y.p.

Cyswllt ffôn uniongyrchol - 07966 648812
(os bydd angen cyswllt llinell dir arnoch chi mae’n rhaid i chi ffonio rhif cyswllt di-frys canolog Heddlu Dyfed- Powys - 0845 330 2000 a gofyn am estyniad 35623).

Ffacs: 01970 630605

E-bost: eric.james@dyfed-powys.pnn.police.uk


Ffurflen Cyswllt Ar-lein

Ffurflen Ar-lein