Bydd etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cael ei gynnal ddydd Iau, 2 Mai 2024.

I gael gwybodaeth ymgeiswyr ac asiantiaid yn ymwneud ag etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ewch i'r dudalen Ymgeiswyr ac Asiantiaid

Gwybodaeth i etholwyr, gan gynnwys terfynau amser ar gyfer cofrestru, dogfen adnabod (ID), ceisiadau pleidleisio drwy'r post a dirprwy a phleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio, ewch i dudalen etholwyr