Skip to main content

Ceredigion County Council website

Etholiadau Cyffredinol Seneddol

Etholiad Cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig 2019

Datgan Canlyniad y Bleidlais

Ymgeisydd Plaid Nifer o Bleidleisiau
JAMES, Gethin BREXIT PARTY 2,063
JENNER, Amanda Jane WELSH CONSERVATIVE PARTY CANDIDATE / YMGEISYDD PLAID GEIDWADOL CYMRU 8,879
LAKE, Ben Morgan PLAID CYMRU - THE PARTY OF WALES 15,208
ETHOLWYD / ELECTED
MULHOLLAND, Dinah WELSH LABOUR / LLAFUR CYMRU 6,317
SIMPSON, Chris GREEN PARTY PLAID WERDD 663
WILLIAMS, Mark Fraser WELSH LIBERAL DEMOCRATS / DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL CYMRU 6,975

Canran o etholwyr a bleidleiswyd: 71.34%

Etholiad Cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig 2017

Ethol Aelod Seneddol dros Etholaeth Ceredigion, a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2017

Datgan Canlyniad y Bleidlais

Ymgeisydd Plaid Nifer o Bleidleisiau Cyfran o'r Pleidleisiau
DAVIES, Ruth Rosamond WELSH CONSERVATIVE PARTY / PLAID GEIDWADOL CYMRU 7,307 18.37%
HAM, Grenville Morgan GREEN PARTY / PLAID WERDD 542 1.36%
HARRISON, Tom UKIP WALES / UKIP CYMRU 602 1.51%
LAKE, Ben Morgan PLAID CYMRU - THE PARTY OF WALES 11,623 29.23%
MULHOLLAND, Dinah WELSH LABOUR / LLAFUR CYMRU 8,017 20.16%
SIR DUDLEY, the Crazed THE OFFICIAL MONSTER RAVING LOONY PARTY 157 0.39%
WILLIAMS, Mark Fraser WELSH LIBERAL DEMOCRATS / DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL CYMRU 11,519 28.97%
       
  Is-Gyfanswm / Sub-Total 39,767 100%
  Pleidleisiau wedi'u sbwylio / Spoilt votes 52  
  Cyfanswm / Total 39,819  
  Pleidleisiau Cymwys / Eligible Votes 54,262  
  Canran Pol / Percentage Poll 73.38%  

Etholiad Seneddol Etholaeth Ceredigion 2017