Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ynglyn â chyllideb refeniw Cyngor Sir Ceredigion, sydd yn cynnwys argymhellion ar gyfer gwariant refeniw pob un o wasanaethau'r Cyngor Sir am y flwyddyn ariannol.

Mae copïau o'r Llyfr Cyllidebau Corfforaethol ar gael yn Swyddfeydd Aberystwyth.

Llyfr Cyllidebau 2022-2023

Llyfr Cyllidebau 2021-2022

Llyfr Cyllidebau 2020-2021