Mae'r Cyngor yn annog cyflenwyr i gofrestru ar GwerthwchiGymru.

Mae cofrestru yn rhad ac am ddim ac yn caniatáu i gyflenwyr i dderbyn hysbysiadau tendr awtomataidd drwy e-bost, gweld cyfleoedd trwy gyfrwng y Byrddau Bwletin, diweddaru a chynnal eu proffil, yn derbyn cyfarwyddiadau ar sut i gael gafael ar y dogfennau tendro a gweld manylion y contractau a ddyfernir.