Mae'r Fforwm Derbyn Ysgolion yn cynnwys detholiad o benaethiaid a llywodraethwyr cynradd ac uwchradd, aelodau etholedig, cynrychiolwyr y gymuned leol ac uwch swyddogion.

Mae'r Fforwm yn cwrdd dwywaith y flwyddyn a gallwch weld y dogfennau sy'n ymwneud â phob cyfarfod o dan y dyddiad perthnasol isod:

Cyfarfod Fforwm 13/06/2019

Munedau Cyfarfod Fforwm - 13/06/2019

Cyfarfod Fforwm 07/03/2019

Munedau Cyfarfod Fforwm - 07/03/2019

Cyfarfod Fforwm 26/09/2018

Munedau Cyfarfod Fforwm - 26/09/2018

Cyfarfod Fforwm 27/03/2018

Munedau Cyfarfod Fforwm - 27/03/2018

Cyfarfod Fforwm 19/06/2017

Munedau Cyfarfod Fforwm - 19/06/2017

Cyfarfod Fforwm 17/11/2016

Munedau Cyfarfod Fforwm - 17/11/2016

Cyfarfod Fforwm 17/05/2016

Munedau Cyfarfod Fforwm - 17/05/2016

Cyfarfod Fforwm 03/11/2015

Munedau Cyfarfod Fforwm - 03/11/2015

Cyfarfod Fforwm 19/05/2015

Munedau Cyfarfod Fforwm - 19/05/2015

Cyfarfod Fforwm 21/10/2014

Munedau Cyfarfod Fforwm - 21/10/2014

Cyfarfod Fforwm 19/05/2014

Munedau Cyfarfod Fforwm - 19/05/2014

Rhifau Derbyn Ysgolion

Cyfarfod Fforwm 27/11/2013

Munedau Cyfarfod Fforwm - 27/11/2013

Ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn Ysgolion - 2015/16

Nifer Capasiti Ysgolion - Medi 2014

Nodiadau Ychwanegol