Manylion Cyswllt

Lampeter Library Image

Cyfeiriad

Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DR

Ffôn

01570 423606

E-bost

llyfrgell@ceredigion.gov.uk


Oriau Agor

Diwrnod Amser
Llun 09:00-13:00 a 14:00-17:00
Mawrth 09:00-13:00 a 14:00-18:00
Mercher 09:00-13:00 a 14:00-16:30
Iau 09:00-13:00 a 14:00-17:00
Gwener 09:00-13:00 a 14:00-17:00
Sadwrn 10:00-13:00

Gwasanaethau'r Gangen

 • Llyfrau
 • DVDs
 • Llyfrau Llafar
 • Cryno Ddisgiau
 • Cyfrifiaduron a WiFi am Ddim
 • Gwasanaeth Llungopïo, Argraffu a Sganio
 • Papurau a Chylchgronau

Hygyrchedd

Accessibility Logo

 • Toiledau - Oherwydd pandemig Covid-19, nid yw’r cyfleuster hwn ar gael ar hyn o bryd.
 • Parcio
 • Drws Awtomatig
 • Mynediad Hollol Hygyrch Gyda Ramp