Lle mai gofyniad i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn mangre.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Llywodraethau lleol ayb.) (Cymru) 2020