Ymholiadau Cyffredinol - Cefnogaeth Llywodraethwyr:

Ebost: governors@ceredigion.gov.uk
>Post: Adain Llywodraethwyr
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Arweinydd Tîm - Angela Jones

Ebost: angela.jones3@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633637

Uwch Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr - Pauline Lucas

Ebost: pauline.lucas@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633676

Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr - Wendy Jones

Ebost: wendy.jones3@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633616