Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ystyried gostwng y terfyn cyflymder cenedlaethol ar ffyrdd a oleuir gan oleuadau stryd, o 30mya i 20mya.

Yn y cyfamser, mae’r Awdurdod wedi penderfynu na fydd newidiadau i derfynau cyflymder a’u trefniant ar y ffyrdd sirol hyd nes y bydd Llywodraeth Cymru wedi dod i benderfyniad.