Mae lefelau coronafeirws yn dal i fod yn beryglus o uchel yng Ngheredigion.

Yn ôl y data swyddogol diweddaraf, bu 129 achos positif yng Ngheredigion yn yr wythnos hyd at 08 Ionawr.

Gyda nifer pryderus iawn o achosion ledled y sir, mae Cyngor Sir Ceredigion yn gofyn i breswylwyr wneud y peth iawn a dilyn cyfyngiadau Rhybudd Lefel 4 Cymru gyfan. Rhaid i breswylwyr barhau i ddilyn y cyfyngiadau ac aros adref i achub bywydau.

Bellach mae'n bwysicach nag erioed ein bod i gyd yn dilyn y canllawiau holl bwysig. I gadw Ceredigion yn ddiogel:

 • aros gartref
 • cwrdd â'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw yn unig
 • gweithio gartref os gallwch chi
 • gwisgo gorchudd wyneb lle bo angen
 • golchi eich dwylo yn rheolaidd
 • agor ffenestri i adael awyr iach i mewn
 • aros 2 fetr oddi wrth unrhyw un nad ydych chi'n byw gyda nhw neu nad ydyn nhw yn eich swigen gefnogol
 • peidiwch â theithio heb esgus rhesymol
 • hunan-ynysu ar unwaith gyda unrhyw symptomau o’r coronafeirws a threfnu prawf ar unwaith, gan adael y cartref yn unig i gael prawf. Mae angen archebu prawf ar-lein neu trwy ffonio 119.

Mae'r cyfyngiadau hyn yn golygu mai ychydig iawn o resymau sydd dros adael eich cartref. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • siopa am hanfodion
 • gweithio, os na allwch weithio gartref
 • ymarfer yn lleol gydag aelodau o'ch cartref neu gynnal swigen. Dylid gwneud ymarfer corff yn lleol o'ch cartref ac ni ddylai fod angen teithio.

I gael mwy o wybodaeth am Rhybudd Coronafeirws Lefel 4 ac atebion i gwestiwn cyffredin, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Gyda’n gilydd, dewch i ni gadw Ceredigion yn ddiogel.

13/01/2021