Mae Llywodraeth y DU wedi gohirio etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu a oedd i’w gynnal ym mis Mai 2020, oherwydd COVID-19. Cynhelir yr etholiad nawr ar 6 Mai 2021. Os nad ydych wedi gwneud eisoes, gellir cofrestri i bleidleisio drwy fynd i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

30/03/2020