Oherwydd yr argyfwng Coronafirws parhaus ac ansicrwydd mewn perthynas â pharhad ac amlder cyfarfodydd y Cyngor, bydd yr argymhellion gan y Pwyllgor Trosolwg a Craffu Adnoddau Corfforaethol mewn perthynas â phenderfyniad y Cabinet ynghylch hen safle cartref gofal, Penparcau, yn cael eu hystyried yn Cabinet yfory, Dydd Mawrth, 17 Mawrth am 10yb. Mae'r cyfarfod ar agor i'r cyhoedd.

16/03/2020