Mae rhybuddion tywydd wedi cael eu cyhoeddi ar ddydd Iau, 24 Tachwedd 2022.

24.11.2022 15:30

Mae rhybuddion tywydd wedi cael ei gyhoedd i ardal y llanw yn Aberteifi.

24.11.2022 14:30

Mae rhybuddion tywydd wedi cael eu cyhoeddi yn Borth, Afon Leri Borth ac ardal y llanw ar lan y môr Aberystwyth.

Disgwylir y llanw uchel am 8:15pm ddydd Iau 24 Tachwedd 2022 yn Borth. Disgwylir i'r tonnau dorri dros y lan rhwng 7:15pm a 9:45pm. Yr eiddo sydd agosaf at lan y môr sydd fwyaf mewn perygl.  

Os ydych yn poeni neu’n profi llifogydd, ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188.

Gallwch fynd i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i weld y rhybuddion llifogydd sydd mewn grym, gwirio lefel afonydd a’r môr, neu gadw llygad ar y rhagolygon pum diwrnod o ran y risg o lifogydd: Cyfoeth Naturiol Cymru 

Gallwch hefyd ddilyn Cyngor Sir Ceredigion, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Swyddfa Dywydd ar y cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau ar sefyllfa’r tywydd.

Bydd unrhyw ddiweddariadau pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.

24/11/2022