Mae Cyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â grwpiau a sefydliadau cymunedol lleol, a thrwy gyllid gan Grant Urddas Mislif Llywodraeth Cymru, yn sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar gynhyrchion mislif yn y gymuned.

Nod y cynllun yw sicrhau bod gan bawb fynediad at gynhyrchion mislif, yn ôl yr angen, i'w defnyddio mewn man preifat sy'n ddiogel ac yn urddasol.

Dyma gyfeiriadur o Grwpiau a Sefydliadau Cymunedol sy'n stocio cynhyrchion mislif am ddim i unrhyw un sydd eu hangen. Mae amrywiaeth o gynhyrchion ar gael ym mhob lleoliad. Cymerwch yr hyn sydd ei angen arnoch, ni ofynnir unrhyw gwestiynau.

Os ydych yn cysylltu ar ran grŵp neu fudiad cymunedol sy’n dymuno cynnig cynnyrch mislif am ddim i bobl yn eich cymuned leol, cysylltwch â lowri.evans@ceredigion.gov.uk. (Sylwer, mae'r cyfeiriadur hwn yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd).

Grwpiau a Mudiadau Cymuned (A-Y)

Enw Lleoliad/Manylion Cywllt

Amgueddfa Ceredigion

Cyfeiriad:

Coliseum
Ffordd y Môr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AQ

Ffôn: 01970 633088

Mwy o wybodaeth: Amgueddfa Ceredigion

Banc Bwyd Eglwys Aberaeron 5k+

Cyfeiriad:

Neuadd Eglwys Holy Trinity
Bridge Street
Aberaeron
SA46 0AX

Ffôn: 01545 570433

E-bost: vicar@aberaeronparish.org.uk

Mwy o wybodaeth: Banciau Bwyd Ceredigion - Cyngor Sir Ceredigion

Banc Bwyd Aberaeron

Cyfeiriad:

Casglu/dod i chi, ar gais

Ffôn: 07765737108

E-bost: bancbwydaberaeron@gmail.com

Mwy o wybodaeth: Banciau Bwyd Ceredigion - Cyngor Sir Ceredigion

Banc Bwyd Llambed

Cyfeiriad:

Creuddyn
5 Upper Ground Floor
Pontfaen Road
Lampeter
SA48 7BN

Ffôn: 07582905743

E-bost: lampeterfoodbank@gmail.com

Mwy o wybodaeth: Banciau Bwyd Ceredigion - Cyngor Sir Ceredigion

Banc Bwyd Llandysul

Cyfeiriad:

Banc Bwyd Llandysul
Capel Seion,
Llandysul,
SA44 4BY

E-bost: bancbwydllandysul@gmail.com

Mwy o wybodaeth: Banciau Bwyd Ceredigion - Cyngor Sir Ceredigion

Caffi Ieuenctid Depot (Area 43)

Cyfeiriad:

Caffi Ieuenctid Depot
35 Pendre
Aberteifi
SA43 1JS

Ffôn: 01239 614566

E-bost: dropin@area43.co.uk

Canolfan Blant Jig-So

Cyfeiriad:

Canolfan Blant JigSo
Ashleigh
Stryd Napier
Aberteifi
SA43 1EH

Ffôn: 01239 615922

E-bost: office@jigso.wales

Canolfan Deulu Llandysul

Cyfeiriad:

Canolfan Deulu Llandysul
The Beeches
Llandysul
SA44 4HT

Ffôn: 01559 363841

Mwy o wybodaeth: Canolfan Deuluol Llandysul Family Centre - Facebook

Canolfan Deulu Penparcau

Cyfeiriad:

105-106 Heol Tyn-y-Fron
Penparcau
Aberystwyth
SY23 3YD

Ffôn: 01970 633273

E-bost: timteulu@ceredigion.gov.uk

Canolfan Deulu Tregaron

Cyfeiriad:

Canolfan Deulu Tregaron
Tregaron
SY25 6JN

Canolfan Hamdden Aberaeron

Cyfeiriad:

Canolfan Hamdden Sir Geraint Evans
South Road
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0DT

Ffôn: 01545 571738

E-bost: leisurebookings@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Canolfan Hamdden Aberaeron - Ceredigion Actif

Canolfan Hamdden Aberteifi

Cyfeiriad:

Canolfan Hamdden Teifi
Ffordd Coleg Addysg Bellach
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1HG

Ffôn: 01239 621287

E-bost: leisurebookings@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Canolfan Hamdden Teifi - Ceredigion Actif

Canolfan Hamdden Plascrug

Cyfeiriad:

Canolfan Hamdden Plascrug
Ffordd Llanbadarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 1HL

Ffôn: 01970 624579

E-bost: plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Canolfan Hamdden Plascrug - Ceredigion Actif

Canolfan Ieuenctid Aberaeron

Cyfeiriad:

Canolfan Ieuenctid Aberaeron
Llawr Gwaelod
Portland Place
SA46 0AX

Canolfan Ieuenctid Aberteifi

Cyfeiriad:

Canolfan Ieuenctid Aberteifi
2-3 Pont-Y-Cleifion
Aberteifi
SA43 1DW

Canolfan Ieuenctid Aberystwyth

Cyfeiriad:

Canolfan Ieuenctid Aberystwyth
18 Chalybeate Street
Aberystwyth
SY23 1HX

Canolfan Integredig Plant yr Eos

Cyfeiriad:

Canolfan Integredig Plant yr Eos
Ysgol Llwyn yr Eos
Penparcau
Aberystwyth
SY23 1SH

Ffôn: 01545 570881

Ebost: dechraundeg@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Gwasanaethau i Gefnogi Teuluoedd - Cyngor Sir Ceredigion

Canolfan Integredig Plant Enfys Teifi

Cyfeiriad:

Canolfan Integredig Plant Enfys Teifi
Stryd Napier
Aberteifi
SA43 1EH

Ffôn: 01545 570881

Ebost: dechraundeg@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Gwasanaethau i Gefnogi Teuluoedd - Cyngor Sir Ceredigion

Cletwr

Cyfeiriad:

Cletwr
Tre'r-ddol
Machynlleth
SY20 8PN

Ffôn: 01970 832133

E-bost: cletwr@cletwr.com

Cymdeithas Gofal Ceredigion

Cyfeiriad:

Greystones
Priory Street
Aberteifi
SA43 1BZ

Cyngor Cymuned Ysgubor y Coed

Cyfeiriad:

Lleoliad y Cynnyrch:
St Michael's Church (Cyntedd)
Ffwrnais
Machynlleth
SY20 8SX

Gwefan: www.ysguborycoedcommunitycouncil.co.uk/cymraeg.php - Cyngor Cymuned Ysgubor-y-coed

Fan Ieuenctid Symudol Ceredigion

Cyfeiriad:

Lleoliadau amrywiol ar draws Ceredigion

E-bost: porthcymorthcynnar@ceredigion.gov.uk

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru (Gogledd Ceredigion)

Cyfeiriad:

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru
42 Portland Road
Aberystwyth
SY23 2NL

Ffôn: 01970 625585

Gwefan: www.westwalesdas.org.uk

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru (De Ceredigion)

Cyfeiriad:

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru
6 Bridge Street
Aberteifi
SA43 1HY

Ffôn: 01239 615385

Gwefan: www.westwalesdas.org.uk

Hwb Cymunedol Borth

Cyfeiriad:

Canolfan Deulu Borth
Clarach Road
Borth
SY24 5LW

Ffôn: 07896 616857

E-bost: rachel@borthfamilycentre.co.uk

Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT)

Cyfeiriad:

Hyfforddiant Ceredigion Training
Canolfan Dysgu Llanbadarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3RJ

Ffôn: 01970 633040

Gwefan: Hyfforddiant Ceredigion Training

Llyfrgell Aberaeron

Cyfeiriad:

Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 0AT

Ffôn: 01545 572500

E-bost: llyfrgell@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Lleoliadau Canghennau - Cyngor Sir Ceredigion

Llyfrgell Aberteifi

Cyfeiriad:

Swyddfa’r Cyngor
Stryd Morgan
Aberteifi
SA43 1DG

Ffôn: 01545 574110

E-bost: llyfrgell@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Lleoliadau Canghennau - Cyngor Sir Ceredigion

Llyfrgell Aberystwyth

Cyfeiriad:

Canolfan Alun R. Edwards
Queen's Square
Aberystwyth
SY23 2EB

Ffôn: 01970 633717

E-bost: llyfrgell@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Lleoliadau Canghennau - Cyngor Sir Ceredigion

Llyfrgell Cei Newydd

Cyfeiriad:

Llyfrgell Gymunedol Cei Newydd
Ystafell 4 Neuadd Goffa
Ffordd Towyn
Cei Newydd
Ceredigion
SA45 9QQ

Ffôn: 01545 560803

E-bost: newquaylibrary@gmail.com

Mwy o wybodaeth: Branch Locations - Ceredigion County Council

Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan

Cyfeiriad:

Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DR

Ffôn: 01570 423606

E-bost: llyfrgell@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Branch Locations - Ceredigion County Council

Llyfrgell Llandysul

Cyfeiriad:

Canolfan Ceredigion
Llandysul
SA44 4QS

Ffôn: 01545 574236

E-bost: llyfrgell@llandysul.cymru

Mwy o wybodaeth: Branch Locations - Ceredigion County Council

Llyfrgell Symudol Ceredigion

Cyfeiriad:

Lleoliadau amrywiol ar draws Ceredigion

Ffôn: 01970 633717

E-bost: llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Llyfrgelloedd Symudol - Cyngor Sir Ceredigion

Mind Aberystwyth

Cyfeiriad:

Mind Aberystwyth
8 Great Darkgate Street
Llawr 1af
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1DE

Ffôn: 01970 626225

E-bost: info@mindaberystwyth.org

Mirus Cymru

Cyfeiriad:

Mirus Cymru
Stad Ddiwydiannol Glan Yr Afon
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3JQ

Oergell Gymunedol Aberporth

Cyfeiriad:

Oergell Gymunedol Aberporth
Canolfan Dyffryn
Aberporth
SA43 2EU

E-bost: avhcommunity.fridge@gmail.com

Prosiect Pobl Ifanc Ty Curig

Cyfeiriad:

Ty Curig
38 South Road
Aberystwyth
SY23 1JW

Pwll Nofio Llambed

Cyfeiriad:

Pwll Nofio Llambed
Rhes Ffynnonbedr
Llambed
SA48 7BX

Ffôn: 01570 422959

E-bost: leisurebookings@ceredigion.gov.uk

Mwy o wybodaeth: Canolfan Hamdden Llambed - Ceredigion Actif

Ysgolion

Mae gan bob ysgol uwchradd ac uned cyfeirio disgyblion gynnyrch mislif, ac mae cyflenwad hefyd ar gael i ddisgyblion mewn ysgolion cynradd. Gofynwch yn eich ysgol.