Pentref/Tref Gweithgaredd Cefnogaeth yn y Gymuned Cysylltiadau
Ward Bronglais Aberystwyth Gwirfoddolwyr lleol a all helpu pobl i godi presgripsiynau a siopa ac ati.   Cyngh Alun Williams - 01970 617533
Ward Canolog Aberystwyth Gwirfoddolwyr lleol a all helpu pobl i godi presgripsiynau a siopa ac ati.   Cyngh Ceredig Davies - 07904042578
Ward Rheidol Aberystwyth Gwirfoddolwyr lleol a all helpu pobl i godi presgripsiynau a siopa ac ati.   Cyngh Endaf Edwards - 01970 612394
Ward Gogledd Aberystwyth Gwirfoddolwyr lleol a all helpu pobl i godi presgripsiynau a siopa ac ati.   Cyngh Mark Strong - 01970 636578
mark.strong@ceredigion.gov.uk
Ward Gogledd Aberystwyth Gwirfoddolwyr lleol a all helpu pobl i godi presgripsiynau a siopa ac ati.   Cyngh Nia Edwards Behi - 07809891451
Ward Gogledd Aberystwyth Gwirfoddolwyr lleol a all helpu pobl i godi presgripsiynau a siopa ac ati.   Cyngh Talat Chaudhri - 07759944485
talat.chaudhri@ceredigion.gov.uk
Aberystwyth Waunfawr Cefnogaeth Coronafeirws Waunfawr   Jackie Sayce - 07976946820
Jonny Evans - 07545222531
Heather Phillips - 0777967019
Tom Kendall - 07891234645
Glenda James - 07779869074/07976946820
Borth Cefnogaeth Coronafeirws Borth Grŵp COVID-19 Borth (Cyngor Cymuned Borth) Hugh Hughes - 01970871304/07817472870
hughhughesbcc@btinternet.com

Rona Dalton - 01970 871362
dalton171@btinternet.com
Borth   Canolfan Teuluol Borth Canolfan Teuluol Borth - helen@borthfamilycentre.co.uk
07896616857 and rachel@borthfamilycentre.co.uk 07483356503
Bow Street Grŵp Cymorth Bow Street/Llandre Grŵp Cymorth Bow Street/Llandre Richard Lewis - 01970 828102
Llanbadarn Fawr Grŵp Cymorth COVID-19 Llanbadarn Fawr Grŵp Cymorth COVID-19 Llanbadarn Fawr Julie Humphreys - 07970217709
Llandre Grŵp Cymorth Bow Street/Llandre Grŵp Cymorth Bow Street/Llandre Richard Lewis - 01970 828102
Melindwr sydd yn cynnwys y pentrefi/ardaloedd yma: - Mae Grŵp COVID-19 Melindwr yn cynwwys y pentrefi/ardaloedd yma: -

Aberffrwd
Blaengeuffordd
Cwmrheidol
Cwmystwyth
Capel Bangor
Eisteddfa Gurig
Goginan
Ponterwyd
Pontarfynach/Devils Bridge
Pisgah
Pant y Crug
Rhos y Gell
Trisant
Ystumtuen
Materion Melindwr COVID-19 Rhodri Davies - 07976266578
rhodrid@ceredigion.gov.uk
Grŵp Facebook Materion Melindwr COVID-19
Penrhyncoch Grŵp Cymorth Trefurig/Penrhyncoch Grŵp Cymorth Trefurig/Penrhyncoch Dai Mason - 01970 828128
Penparcau Penparcau Action Team (PAT) - Mae PAT wedi'i sefydlu i ddarparu cefnogaeth a chymorth cymunedol hanfodol i'r rhai mwyaf bregus yn feddygol yng nghymuned Penparcau, gan gefnogi ac mewn partneriaeth â Grŵp Meddygol Ystwyth a Llawfeddygaeth Padarn sy'n darparu cefnogaeth gymunedol â blaenoriaeth logistaidd, drefnus a rheoledig yn ystod y Pandemig Coronavirus (COVID-19). Tîm Gweithred Penparcau Colin Jones - 07761511272
veterans@penparcau.cymru

Canolfan Cymunedol Penparcau
Aberystwyth
SY23 1RU
Talybont Grŵp COVID Talybont Grŵp COVID Talybont Eryl - 01970 832568

Jenny - 01970 832544
grwpcovidtalybont@gmail.com
Trefeurig Siopa
Casglu presgripsiwn/Meddyginiaeth
Grŵp Cefnogi Trefurig/Penrhyncoch Dai Mason - 01970 828128