Pentref/Tref Gweithgaredd Cefnogaeth yn y Gymuned Cysylltiadau
Ceredigion Eang Cefnogaeth ymarferol tymor byr i breswylwyr agored i niwed yng Ngheredigion i gynnal annibyniaeth gartref. Gall gynnwys paratoi prydau bwyd, gofal personol lefel isel a siopa neu gasglu presgripsiynau. British Red Cross 07931462559
Aberporth Cyngor Cymuned yn cydlynu cymorth i'r gymuned Ward Aberporth Cyngor Cymunedol Aberporth

clerk@aberporthcommunitycouncil.gov.uk
Ward Beulah Cyngor Cymuned yn cydlynu cymorth i'r gymuned Ward Beulah Cyng Lyndon Lloyd MBE - 01239 811092
Aberteifi / St Dogmaels a'r ardal gyfagos Siopa
Casglu presgripsiynau

Ceisiadau siopa a phresgripsiwn a gymerir trwy e-bost neu ffôn. Wedi'i gyflawni yr un diwrnod os cyn 11am, diwrnod nesaf os ar ôl 11am oni bai bod amgylchiadau eithriadol
Cefnogaeth Cyflenwadau COVID-19 St Dogmaels 0333 335 5112 (08:00 - 20:00)

covid19-stdogmaels@outlook.com
Aberteifi Cefnogaeth a gwybodaeth ar-lein i'r gymuned Help Coronafeirws - Aberteifi Grŵp Facebook Help Coronafeirws Aberteifi
Caerwedros Siopa bwyd
Casglu presgripsiynau/meddyginiaeth
Unrhyw beth arall
CFfI Caerwedros Bleddyn - 07891633916
Rhiannon - 07816016697
Anest - 07807131996
Barry - 07807790691
Elliw - 07931344390
Osian - 07495258932
Llandysul Siopa bwyd
Casglu presgripsiynau/meddyginiaeth
Unrhyw beth arall
Y Ffynnon
Bwyd Banc Llandysul - Y Golau
Calon Tysul
Y Ffynnon
Bank Bwyd Llandysul - Y Golau
Calon Tysul

Y Ffynnon:
Steffan - 07581274246
Lleucu - 07966014348
Sarah - 07554005423

Grŵp Facebook Help! Llandysul - Pont Tyweli a'r ardal
Llangoedmor Siopa
Anghenion cartref
Cerdded cŵn
Unrhyw beth arall
Cymuned Llechryd a Llangoedmor 07394919280

Sylwch: Nid oes staff ar y ffôn 24/7 ond byddwn yn gwneud ein gorau. Os nad oes ateb, gadewch neges plîs
Llechryd Siopa
Anghenion cartref
Cerdded cŵn
Unrhyw beth arall
Cymuned Llechryd a Llangoedmor 07394919280

Sylwch: Nid oes staff ar y ffôn 24/7 ond byddwn yn gwneud ein gorau. Os nad oes ateb, gadewch neges plîs
Nanternis a'r ardal gyfagos (Caerwedros, Maenygroes, Plwmp, Llwyndafydd) Cymorth cymunedol Egwlys Annibynnol Nanternis Gareth Ioan - 01545 560255/07966936297
Cei Newydd Cymorth cymunedol Ward Cei Newydd Cyng Dan Porter - 07971101811
Castell Newydd Emlyn a'r ardal gyfagos Cymorth cymunedol
Cydlynu gwirfoddolwyr yn yr ardal i gynorthwyo
Cymuned Help Castell Newydd Emlyn Grŵp Help Facebook Cymuned CNE
Castell Newydd Emlyn a'r ardal o fewn 5 milltir Cefnogi bregus, risg uchel, cysgodi a hunan-ynysu yn ystod y cyfnod cloi COVID-19

Dydd Mercher - siopa
Dydd Gwener - presgripsiynau

Cael sgwrs
Mirus

Connecting People +
Grŵp Facebook Mirus Connecting People Ceredigion

www.mirus-wales.org.uk

connectingpeople@mirus-wales.org.uk
Penparc a'r ardal gyfagos Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Unrhyw beth arall
CFfI Penparc Angharad - 07772347631
Fflur - 07792538241
Delor - 07972034787
Gwenllian - 07980001427
Beca - 07375566450
Carys - 07852512085
Pontsian Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Unrhyw beth arall
CFfI Pontsian Teleri - 07837175326
Siriol - 07582571031
Gwenyth - 07582212900
Endaf - 07507999771
Cennydd - 07758819125
St Dogmaels / Aberteifi a'r ardal gyfagos Siopa
Casglu presgripsiynau

Ceisiadau siopa a phresgripsiwn a gymerir trwy e-bost neu ffôn. Wedi'i gyflawni yr un diwrnod os cyn 11am, diwrnod nesaf os ar ôl 11am oni bai bod amgylchiadau eithriadol
Cefnogaeth Cyflenwadau COVID-19 St Dogmaels 0333 335 5112 (08:00 - 20:00)

covid19-stdogmaels@outlook.com
Troedyraur a'r ardal gyfagos Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Unrhyw beth arall
Troedyraur YFC Gethin - 07585004012
Llew - 07837738673
Dafydd - 07701347349
Tomos - 07474337327