Ardal Cysylltiadau
Aberaeron

Mae Cynllun Cymunedol Aberaeron ar gyfer COVID-19 bellach wedi'i weithredu'n llawn gyda 18 o gydlynwyr parth a byddin o wirfoddolwyr
Aberaeron Elizabeth Evans - 07775638625
elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk
Aberporth

Cydlynu cymorth i Ward Gymunedol Aberporth
Aberporth clerk@aberporthcommunitycouncil.gov.uk
Borth

Grŵp COVID-19 Borth (Cyngor Cuymuned Borth)
Borth Hugh Hughes - 01970 871304/07817472870
hughhughesbcc@btinternet.com

Rona Dalton - 01970 871362
dalton171@btinternet.com
Ciliau Aeron

Cydlynwyr Cymunedol yn cynnig help i breswylwyr na allant fynd i siopa na chasglu presgripsiynau os ydych yn un o'r categorïau:
  1. Rydych chi'n hunan-ynysu oherwydd eich bod o fewn categori'r llywodraeth od fod yn agored i niwed - hynny yw, os ydych chi dros 70 oed neu os oes gennych gyflwr iechyd sylfaenol ac nad oes gennych gefnogaeth deuluol
  2. Os yw'ch cartref cyfan yn hunan-ynysu oherwydd bod gan un neu fwy ohonoch symptomau
  Ardaloedd:

Rhiwgoch Henfynyw - Marc - 07500381642
Derwen Gam/Oakford - Carys - 07887802497
Llwyncelyn - Frances - 01545 580452
Ffos-y-ffin - Gerallt - 01545 571595
Ffos-y-ffin - Garym - 07805356504
Ciliau Aeron - Arwel - 01570 471358
Cilcennin - Ray - 07966531066
Henfynyw

Cydlynwyr Cymunedol yn cynnig help i breswylwyr na allant fynd i siopa na chasglu presgripsiynau os ydych yn un o'r categorïau:
  1. Rydych chi'n hunan-ynysu oherwydd eich bod o fewn categori'r llywodraeth od fod yn agored i niwed - hynny yw, os ydych chi dros 70 oed neu os oes gennych gyflwr iechyd sylfaenol ac nad oes gennych gefnogaeth deuluol
  2. Os yw'ch cartref cyfan yn hunan-ynysu oherwydd bod gan un neu fwy ohonoch symptomau
  Ardaloedd:

Rhiwgoch Henfynyw - Marc - 07500381642
Derwen Gam/Oakford - Carys - 07887802497
Llwyncelyn - Frances - 01545 580452
Ffos-y-ffin - Gerallt - 01545 571595
Ffos-y-ffin - Garym - 07805356504
Ciliau Aeron - Arwel - 01570 471358
Cilcennin - Ray - 07966531066
Llangybi

Cyngor Cymuned Llangybi - Cymorth gyda siopa neu gasglu presgripsiwn ac ati
Llangybi Michelle Jones - 01570 493521/07789224769
clerkllangybi@gmail.com
Llansantffraed

Cynllun Cymorth Llan-non, Llansantffraed a Nebo

Cymorth: Nôl nwyddau hanfodol e.e. bwyd a phresgripsiynau
Sit: 6 tîm o wirfoddolwyr wedi’u rhannu fesul 6 ardal; ac rydym wedi dosbarthu taflen yn mhob tŷ yn yr ardal i gynnig cefnogaeth i bobl sy’n hunan-ynysu
Llansantffraed a Nebo Lowri Jones - 07792031786
lowrifron@hotmail.co.uk