Pentref/Tref Gweithgaredd Cefnogaeth yn y Gymuned Cysylltiadau
Aberaeron Mae Cynllun Cymunedol Aberaeron ar gyfer COVID-19 bellach wedi'i weithredu'n llawn gyda 18 o gydlynwyr parth a byddin o wirfoddolwyr Cynllun Cymunedol Aberaeron ar gyfer COVID-19 Elizabeth Evans - 07775638625
elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk
Aberarth     Elizabeth Evans - 07775638625
elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk
Betws Bledrws Siopa
Casglu presgripsiwn/meddyginiaeth
Unrhyw anghenion eraill cael sgwrs
CffI Bro'r Dderi Elliw - 07581422471
Lowri - 07979937733
Lisa - 07908799806
Aron - 07375511556
Bwlchllan Siopa
Casglu presgripsiwn/meddyginiaeth
Unrhyw anghenion eraill cael sgwrs
CFfI Llangeitho Bleddyn McAnulty Jones - 07815538340
Mali Iolo Davies - 
Cellan Siopa
Casglu presgripsiwn/meddyginiaeth
Unrhyw anghenion eraill cael sgwrs
CFfI Llanddewi Brefi Llyr Davies - 07772194786
Mared Lloyd Jones - 07496884408
Caryl Haf - 07091994078
Daniel Williams - 07792732588
Iwan/Elan - 07896471729
Cilcennin   Grŵp Cefnogi Cymunedol Dyffryn Aeron Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666
Ciliau Aeron Cydlynwyr Cymunedol yn cynnig help i breswylwyr na allant fynd i siopa na chasglu presgripsiynau os ydych yn un o'r categoriau:
  1. Rydych chi'n hunan-ynysu oherwydd eich bod o fewn categori'r llywodraeth od fod yn agored i niwed - hynny yw, os ydych chi dros 70 oed neu os oes gennych gyflwr iechyd sylfaenol ac nad oes gennych gefnogaeth deuluol
  2. Os yw'ch cartref cyfan yn hunan-ynysu oherwydd bod gan un neu fwy ohonoch symptomau
Cyngor Cymuned Ciliau Aeron Cydlynydd:
Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666

Ardaloedd:
Rhiwgoch Henfynyw - Marc
Derwen Gam/Oakford - Carys
Llwyncelyn - Frances
Ffos-y-ffin - Gerallt
Ffos-y-ffin - Garym
Ciliau Aeron - Arwel
Cilcennin - Ray
Ciliau Aeron Siopa
Casglu presgripsiwn/meddyginiaeth
Unrhyw anghenion eraill cael sgwrs
CFfI Felinfach David Heath - 07807926107
Huw Jones - 07432593277
Ianto Jones - 07482249358
Alaw Fflur Jones - 07482249358
Alaw Mair Jones - 07583174318
Bleddyn Thomas - 07495992107
Gwern Thomas - 01570 471456
Sioned Owens - 07837625120
Mared Jones - 07527618253
Ciliau Aeron   Grŵp Cefnogi Cymunedol Dyffryn Aeron Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666
Cribyn   Grŵp Cefnogi Cymunedol Dyffryn Aeron Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666
Dihewyd   Grŵp Cefnogi Cymunedol Dyffryn Aeron Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666
Talsarn   Grŵp Cefnogi Cymunedol Dyffryn Aeron Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666
Mydroilyn   Grŵp Cefnogi Cymunedol Dyffryn Aeron Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666
Felinfach   Grŵp Cefnogi Cymunedol Dyffryn Aeron Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666
Felinfach Siopa
Casglu presgripsiwn/meddyginiaeth
Unrhyw anghenion eraill cael sgwrs
CFfI Felinfach David Heath - 07807926107
Huw Jones - 07432593277
Ianto Jones - 07482249358
Alaw Fflur Jones - 07482249358
Alaw Mair Jones - 07583174318
Bleddyn Thomas - 07495992107
Gwern Thomas - 01570 471456
Sioned Owens - 07837625120
Mared Jones - 07527618253
Llanarth Casglu a dosbarthu meddyginiaeth Grŵp Gwirfoddolwyr Llanarth Cllr Bryan Davies - 07976298015
Llanarth Siopa bwyd hanfodol Grŵp Gwirfoddolwyr Llanarth Alun Davies - 07912769635
Raywyn Law - 01545 580008
Llanbedr Pont Steffan Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
Cerdded y ci
Unrhywbeth arall yn Llanbed a'r ardal gyfagos
Grŵp Cefnogaeth Coroanfeirws Llanbed Dinah Mullholand - 01570 423174
Rachel Stelmach - 07799884835
Llanbedr Pont Steffan Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
Unrhywbeth arall yn Llanbed a'r ardal gyfagos
CFfI Cwmann Gwawr Bowen - 07814327985
Sian Elin Williams - 07813539832
Alpha Evans - 07944277240
Lowri Davies - 07908599469
Ellie Thomas - 07495721095
Llanbedr Pont Steffan Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Bro'r Dderi Elliw - 07581422471
Lowri - 07979937733
Lisa - 07908799806
Aron - 07375511556
Llanddewi Brefi Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Llanddewi Brefi Llyr Davies - 07772194786
Mared Lloyd Jones - 07496884408
Caryl Haf - 07091994078
Daniel Williams - 07792732588
Iwan/Elan - 07896471729
Llanfair Clydogau Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Llanddewi Brefi Llyr Davies - 07772194786
Mared Lloyd Jones - 07496884408
Caryl Haf - 07091994078
Daniel Williams - 07792732588
Iwan/Elan - 07896471729
Llangeitho Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Llangeitho Bleddyn McAnulty Jones - 07815538340
Mali Iolo Davies - 07837675940
Meirian Morgan - 07582754725
Llangeitho Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
Grŵp Cymunedol Llangeitho Dafydd Iolo Davies - 07812920421
dafiolo1@gmail.com
Daniel Thomas - 07980212080
mellten@me.com
Llangybi Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Bro'r Dderi Elliw - 07581422471
Lowri - 07979937733
Lisa - 07908799806
Aron - 07375511556
Llangybi Cymorth gyda siopa neu gasglu presgripsiwn ac ati Cyngor Cymunedol Llangybi Mrs Michelle Jones - 01570 493521/07789224769
clerkllangybi@gmail.com
Llansantffraed Cynllun Cymorth Llan-non, Llansantffraed a Nebo

Cymorth: Nôl nwyddau hanfodol e.e. bwyd a phresgripsiynau
Sit: 6 tîm o wirfoddolwyr wedi’u rhannu fesul 6 ardal; ac rydym wedi dosbarthu taflen yn mhob tŷ yn yr ardal i gynnig cefnogaeth i bobl sy’n hunan-ynysu
Cyngor Cymunedol Llansantffraed Lowri Jones - 07792031786
lowrifron@hotmail.co.uk
Llanwenog Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Llanwenog Lauren Jones - 07532423541
Sioned Davies - 07790856475
Llanwnen Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Llanwenog Lauren Jones - 07532423541
Sioned Davies - 07790856475
Llwynygroes Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Bro'r Dderi Elliw - 07581422471
Lowri - 07979937733
Lisa - 07908799806
Aron - 07375511556
Llwynygroes Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
  Sonia Rees - 01570 493608/07854360119
Mydroilyn Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Unrhywbeth arall
CFfI Mydroilyn Heledd Besent - 07805480916
Elen Skyrme - 07891135494
Angharad Evans - 07875427671
Catrin Evans - 07908202648
Alaw Rees - 07557985249
Catrin Rees - 07428456568
Mydroilyn Casglu a dosbarthu meddyginiaeth Cyng Bryan Davies Cyng Bryan Davies - 07976298015
Mydroilyn Siopa hanfodol Grŵp Gwirfoddoli Mydroilyn Dominic Bromley - 01570 470748
Carol Thomas - 01545 580898
Olmarch Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Bro'r Dderi Elliw - 07581422471
Lowri - 07979937733
Lisa - 07908799806
Aron - 07375511556
Silian Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Bro'r Dderi Elliw - 07581422471
Lowri - 07979937733
Lisa - 07908799806
Aron - 07375511556
Silian Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
Menter Silian Margery Williams - 01570 422987
Nikki Vousden - 01570 421417
Eryl Evans - 01570 422443
Talsarn Siopa bwyd
Casglu meddyginiaeth
Sgwrs ffôn
CFfI Felinfach David Heath - 07807926107
Huw Jones - 07432593277
Ianto Jones - 07482249358
Alaw Fflur Jones - 07482249358
Alaw Mair Jones - 07583174318
Bleddyn Thomas - 07495992107
Gwern Thomas - 01570 471456
Sioned Owens - 07837625120
Mared Jones - 07527618253
Talsarn   Grŵp Cymorth Cymunedol Dyffryn Aeron Wyn Maskell - 01570 471241/07855123666