Pentref/Tref Gweithgaredd Cefnogaeth yn y Gymuned Cysylltiadau
Blaenpennal Cymorth Cymunedol Grŵp Cymorth Cymunedol Blaenpennal Mrs Paula Rylatt - 01974 251409
email@iprylatt.plus.com

Mr Andrew Findon
blaenpennalaction@gmail.com

Mrs Linda Hull
lind.hull@hotmail.co.uk
Bontnewydd Cymorth Cymunedol Grŵp Cymorth Cymunedol Bontnewydd Mrs Paula Rylatt - 01974 251409
email@iprylatt.plus.com

Mr Andrew Findon
blaenpennalaction@gmail.com

Mrs Linda Hull
lind.hull@hotmail.co.uk
Llangeitho Siopa Bwyd
Casglu presgripsiwn/Meddyginiaeth
Sgwrs!
CFfI Llangeitho Bleddyn McAnulty Jones - 07815538340

Mali Iolo Davis - 07837675940

Meirian Morgan - 07582754725
Tregaron

Ponthrydfendigaid

Ystrad Meurig

Swyddffynnon
Siopa Bwyd
Casglu presgripsiwn/Meddyginiaeth
Unrhyw fater arall
CFfI Tregaron Anne Jones - 01570 471444/07791883438
Llanrhystud Cefnogaeth Cymunedol Ail-ysgogwyd Llinell Gymorth Cymorth Coronafeirws Llanrhystud Pauline Roberts - 07395656171
Llanfarian

Abermad

Llanilar

Lledrod

Bronant

Bethania

Cross Inn

Llangwyryfon

Llanddeiniol

Llanrhystud
Cefnogi cymunedau a busnesau lleol YMAICHI 01970 606010
post@ymaichi.co.uk
www.ymaichi.co.uk
Llanddeiniol Casglu presgripsiwn/Meddyginiaeth
Siopa bwyd
Unrhywbeth arall
CFfI Llanddeiniol Anne Jones - 01570 471444/07791883438
Llangynfelyn Cefnogaeth Cymunedol Grŵp Cefnogaeth Cymunedol Coronafeirws Llangynfelyn Grŵp Facebook
Pob ardal Dosbarthu bwyd slot blaenoriaeth Tesco Rhif ffôn ar gyfer y slotiau blaenoriaeth gyda Tesco 0800 9177359
Pob ardal Dosbarthu bwyd slot blaenoriaeth Morrisons Rhif ffôn ar gyfer y slotiau blaenoriaeth gyda Morrisons 0345 6116111