Ethol Aelod Senedd Cymru dros Etholaeth Ceredigion

Cyfenw Enwau Eraill Disgrifiad (Os Oes Un) Nifer y Pleidleisiau a Fwriwyd:
AP TOMOS Cadan Dyfynnog Hedd Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3,227
EVANS Stephanie Anne Freedom Alliance – Integrity, Society, Economy 305
HAYFIELD Peter James Harry Jones WALES GREEN PARTY / PLAID WERDD CYMRU 1,356
JAMES Gethin REFORM UK – CHANGING POLITICS FOR GOOD 775
JENNER Amanda Jane WELSH CONSERVATIVE PARTY CANDIDATE / YMGEISYDD PLAID GEIDWADOL CYMRU 4,801
JONES Elin PLAID CYMRU – THE PARTY OF WALES 16,946
ETHOLWYD / ELECTED
LEWIS-ROWLANDS Dylan Reece WELSH LABOUR/LLAFUR CYMRU 3,345

DATGAN CANLYNIAD Y BLEIDLAIS - Ethol Aelod Senedd Cymru dros Etholaeth Ceredigion

Senedd Cymru – Etholaeth Ceredigion

Yn y bleidlais etholaethol, rydych yn dewis yr ymgeisydd rydych am iddo/iddi eich cynrychioli’n uniongyrchol.   

Mae’r Etholaeth hon yn dilyn ffiniau sir Ceredigion.


Senedd Cymru – Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Enw’r Aelod Enw’r Blaid Wleidyddol Gofrestredig, os yw’n berthnaso
1 MORGAN, Mair Eluned Welsh Labour / Llafur Cymru
2 WATSON, Elizabeth Joyce Welsh Labour / Llafur Cymru
3 CAMPBELL, Cefin Arthur Plaid Cymru – The Party of Wales
4 DODDS, Jane Welsh Liberal Democrats – Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – Adfywio Yw’r Flaenoriaeth

DATGAN CANLYNIAD Y BLEIDLAIS - Ethol Aelodau Senedd Cymru dros Ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

DATGAN CANLYNIAD Y BLEIDLAIS Ethol Aelodau Senedd Cymru dros Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru - Etholaeth Ceredigion