S 31(6) - Mount Pleasant Adpar

S 31(6) - Allt Cefn Maesllan Llanarth

S 31(6) - Blaencwm Farm Llandysul

S 31(6) - Coed Alltgoch Pisgah.

S 31(6) - Coed y Foel Llandysul

S 31(6) - Coed y Foel Llandysul

S 31(6) - Denmark Farm Betws Bledrws

S 31(6) - Devils Bridge Aberystwyth.

S 31(6) - Ffynnon Berw Brynhoffnant

S 31(6) - Nant y Berws Ysbyty Ystwyth

S 31(6) - Old Railway Line Cors Caron

S 31(6) - Pantamlwg Trefenter

S 31(6)-Coed Geufron Penparcau, Aberystwyth

s31 deposit Falcondale Lampeter

S31(6) - Coed Perthneidr Llanarth

S31(6) - Waun Garthenor Llangybi Tregaron

S31(6) - Coed Tyddyn Du Cenarth

S31(6) - Coed y Crychydd Llanilar

S31(6) - Coed y Foel Llandysul

s31(6) Ffynnon wen Bethania

Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn archwilio’r wybodaeth sydd wddi gynnwys yn y cofrestr cyhoeddus a sut mae hyn yn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cofrestrau Llwybrau Cyhoeddus (Cymru) 2006. Am rhagor o wybodaeth am y ceisiadau sydd wedi gynnwys ar y wefan cysylltwch gyda’r tîm Llwybrau Cyhoeddus ar cefngwlad@ceredigion.llyw.cymru