Clos Penycarreg Aberaeron

Clos Penycarreg Aberaeron

FFynnon Berw, Brynhoffnant

FFynnon Berw, Brynhoffnant

Glaneirw, Blaenporth, Aberteifi/Cardigan

Glaneirw, Blaenporth, Aberteifi/Cardigan

Llyn Eiddwen, Trefenter (i)

Llyn Eiddwen, Trefenter (i)

Penrodyn, Teifi Terrace Llandudoch/St Dogmaels

Penrodyn, Teifi Terrace Llandudoch/St Dogmaels

Plas Penbryn, Llangwyrfon, Aberystwyth, SY23 4EX

Plas Penbryn, Llangwyrfon, Aberystwyth, SY23 4EX

Trefynor Uchaf, Abermeuirg, SA48 8PR

Trefynor Uchaf, Abermeuirg, SA48 8PR

Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn archwilio’r wybodaeth sydd wddi gynnwys yn y cofrestr cyhoeddus a sut mae hyn yn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cofrestrau Llwybrau Cyhoeddus (Cymru) 2006. Am rhagor o wybodaeth am y ceisiadau sydd wedi gynnwys ar y wefan cysylltwch gyda’r tîm Llwybrau Cyhoeddus ar cefngwlad@ceredigion.llyw.cymru