BW 24/2 Llangwyrfon deletion application

S 53(2) - Trefynor Uchaf Abermeurig

S 53(2) - UCR nr Troedyrhiw to UCR nr Parc Hoffnant

s53 Definitive Map Modification 30-38, Llyn Eiddwen.pdf

s53(2) - Clos Penycarreg Aberaeron

Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn archwilio’r wybodaeth sydd wddi gynnwys yn y cofrestr cyhoeddus a sut mae hyn yn cydymffurfio gyda Rheoliadau Cofrestrau Llwybrau Cyhoeddus (Cymru) 2006. Am rhagor o wybodaeth am y ceisiadau sydd wedi gynnwys ar y wefan cysylltwch gyda’r tîm Llwybrau Cyhoeddus ar cefngwlad@ceredigion.llyw.cymru