Town/Community Council of the County of CEREDIGION held on 4 May 2017

ABERTEIFI-CARDIGAN - RHYDYFUWCH

ABERTEIFI-CARDIGAN - TEIFI

ABERYSTWYTH - CENTRAL

ABERYSTWYTH - NORTH

ABERYSTWYTH - PENPARCAU

ABERYSTWYTH - RHEIDOL

CEI NEWYDD-NEW QUAY

CEULANAMAESMAWR

CILIAU AERON - CILCENNIN

LLANARTH - LLANARTH

LLANSANTFFRAED

YSBYTY YSTWYTH

YSTRAD FFLUR - GWNNWS UCHAF

Unopposed

ABERAERON

ABERPORTH

ABERTEIFI CARDIGAN-MWLDAN

ABERYSTWYTH BRONGLAIS

BEULAH BETTWS IFAN

BEULAH BEULAH

BEULAH BRONGWYN

BEULAH LLANDYGWYDD

BLAENRHEIDOL

BORTH

CARON UWCH CLAWDD

CILIAU AERON CILIAU AERON

DYFFRYN ARTH - LLANBADARN TREFEGLWYS

DYFFRYN ARTH - LLANDEWI ABERARTH

FAENOR - FAENOR

FAENOR - WAUNFAWR

GENEU'R GLYN

HENFYNYW

LAMPETER

LLANDYSUL TREFOL

LLANARTH MYDOILYN

LLANBADARN FAWR - PADARN

LLANBADARN FAWR - SULIEN

LLANCYNFELIN

LLANDDEWI BREFI

LLANDYFRIOG-LLANDYFRIOG

LLANDYFRIOG-ORLLWYN TEIFI

LLANDYSILIOGOGO

LLANDYSUL CAPEL DEWI

LLANDYSUL PONTSHAEN

LLANDYSUL TREGROES

LLANFAIR CLYDOGAU - CELLAN

LLANFAIR CLYDOGAU - LLANFAIR CLYDOGAU

LLANFARIAN - LLANBADARN Y CREUDDYN

LLANFARIAN - LLANYCHAIARN

LLANFIHANGEL YSTRAD - DIHEWYD

LLANFIHANGEL YSTRAD - LLANFIHANGEL YSTRAD

LLANGEITHO GWYNFIL

LLANGEITHO LLAN ODWYN

LLANGEITHO PENUWCH

LLANGOEDMOR

LLANGRANNOG

LLANGWYRYFON

LLANGYBI - LLANGYBI

LLANGYBI - SILIAN

LLANILAR

LLANLLWCHAEARN

LLANRHYSTUD - DEINIOL

LLANRHYSTUD - HAMINIOG

LLANRHYSTUD - MEFENYDD

LLANWENOG

LLANWNNEN

LLEDROD BLAENPENNAL

LLEDROD LLEDROD ISAF

MELINDWR GOGINAN

MELINDWR LLAN Y CREUDDYN UCHAF

MELINDWR PENLLWYN

NANTCWNLLE - GARTHELI

NANTCWNLLE - NANTCWNLLE

NANTCWNLLE - TREFILAN

PENBRYN

PONTARFYNACH

TIRYMYNACH - LLANGORWEN

TIRYMYNACH - TIRYMYNACH

TRAWSGOED - LLAN Y CREUDDYN

TRAWSGOED - LLANAFAN

TREFEURIG

TREGARON

TROEDYRAUR - LLANGYNLLO

TROEDYRAUR - TROEDYRAUR

Y FERWIG

YSGUBOR Y COED

YSTRAD FFLUR - CARON UWCH CLAWDD

YSTRAD MEURIG GWNNWS ISAF

YSTRAD MEURIG LLEDROD UCHAF