Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn gyfrifol am gofrestru statudol genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil sydd yn digwydd yng Ngheredigion.

I drefnu apwyntiad cofrestru yn un o’r swyddfeydd, trefnu seremoni, archebu tystysgrifau neu am gyngor a gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â chofrestru ffoniwch: 01970 633580.

E-bost: cofrestrydd@ceredigion.llyw.cymru

Swyddfa Lleoliad Oriau Apwyntiadau
Swyddfa Gofrestru Ceredigion Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE
Cofrestrydd Arolygol a
Chofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau
Dydd Llun – Dydd Iau
09:30 – 13:00 and 13:45 – 16:30
Dydd Gwener
09:30 – 13:00 and 13:45 – 16:00
Swyddfa Gofrestru Aberaeron * Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 OAT
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Llun
14:00 – 16:30
Dydd Gwener
14:00 – 16:30
Swyddfa Gofrestru Aberteifi * Swyddfa Leol
Stryd Morgan
Aberteifi
SA43 1DG
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Mercher
14:00 – 16:30
Swyddfa Gofrestru Llanbedr Pont Steffan * Swyddfa Leol
Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DR
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Mercher
09:00 – 12:30

* Mae’n rhaid gwneud apwyntiad ymlaen llaw a bydd presenoldeb Cofrestrydd yn ddibynnol a fydd Cofrestrydd ar gael.

I gofrestru mewn argyfwng yn unig y tu allan i oriau’r swyddfa ffoniwch: 07773 086358.