Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi a Gyrfaoedd

Gwybodaeth

​Cydnabyddir Ceredigion fel un o'r "lleoedd diogelaf i fyw a gweithio ynddi", ac mae ei Chyngor Sir yn darparu amrediad eang o wasanaethau allweddol sy'n hybu iechyd, lles a ffyniant ei phobl a'i chymunedau. Mae'r Sir yn gyfuniad dymunol o gymunedau cyfeillgar dwyieithog gyda diwylliant bywiog, arfordiroedd prydferth a chefn gwlad godidog. At hynny, mae'r Cyngor yn cynnig cyfleoedd gwaith a datblygiad mewn nifer o feysydd amrywiol.

Hyderwn y cewch gyfle i ddod yn rhan o'r Cyngor o fewn y tudalennau hyn.

Lawrlwythwyd
Cysylltwch