Mewngofnodi

Please complete username and password

All fields with an asterisk (*) are mandatory.

Gofrestru cyfrif isodCofrestru

Cofrestrwch cyfrif mewn ychydig o gamau syml


Rhesymau i gofrestru cyfrif

Bydd cofrestru cyfrif yn eich galluogi i gael gafael ar wybodaeth neu wneud taliadau am wasanaethau awdurdod lleol megis:

  • Y Dreth Gyngor
  • Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor
  • Landlordiaid
  • Trethi Busnes