Ysgol Ysgol Bro Pedr Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Peterwell Terrace
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BX
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01570) 422214  
Ebost gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Ms J. O. Wyn  
Nifer y Disgyblion 1027.5 (Ionawr 2017)  
Ysgol Ysgol Bro Teifi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Llandysul
Ceredigion
SA44 4JL
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01559) 362503  
Ebost swyddfa@broteifi.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr R. Jenkins  
Nifer y Disgyblion 750 (Ionawr 2017)  
Ysgol Ysgol Henry Richard Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Tregaron
Ceredigion
SY25 6HG
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01974) 298231  
Ebost admin@henryrichard.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Mr D. Pugh  
Nifer y Disgyblion 298.5 (Ionawr 2017)