Mae'r Cardi Bach yn rhedeg rhwng Aberteifi a'r Ceinewydd ac mae'n cysylltu pentrefi'r arfordir.

Cardi Bach bus in MwntMae'n cynnig ffordd hyfryd a hwylus o fwynhau golygfeydd godidog Bae Ceredigion ac mae'n hefyd yn cynnig cyfleoedd i grwydro ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion.

Bydd y gwasanaeth yn dechrau o'r newydd yn 2015-16, gyda chymorth Llywodraeth Cymru. Bydd yn rhedeg am chwe diwrnod yr wythnos dros yr Haf a bydd gwasanaeth llai yn ystod y Gaeaf. Mae'r gwasanaeth (Rhif 552) hefyd yn rhedeg ar ddydd Iau trwy gydol y flwyddyn i nifer o bentrefi.

Ffeindiwch yr amserlen newydd fan hyn:

Y Brodyr Richards o Aberteifi sy'n darparu'r gwasanaeth bws.

Cardi Bach Sponsors