Adnoddau

Mae Llyfrgell Ceredigion yn darparu llyfrau ac adnoddau i blant o bob oedran a gallu er mwyn hyrwyddo llythrennedd ac ymchwil yn ysgolion y Sir. Dyma ychydig o'r hyn y gallwn ei gynnig i'ch ysgol chi.

Bocsys Themâu

Dyma adnodd gwerthfawr a defnyddiol i'r dosbarth. Mae gennym ystod eang o lyfrau ffeithiol, a medrwn greu pecynnau arbenigol ar unrhyw thema ar gyfer eich dosbarth. Gallwn gynnig deunydd addas ar gyfer oed Meithrin a Chynradd. Rhai o'n themâu mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd yw: Y Celtiaid, Y Gofod, Yr Ail Ryfel Byd, Dathliadau, Cartrefi, Newid Deunyddiau, Y Corff.

Cofiwch gysylltu â ni mewn da bryd cyn dechrau'r tymor gyda'ch thema. Mae pob pecyn yn cael ei greu yn arbennig ar gyfer anghenion eich dosbarth neu'ch ysgol chi. Os oes gennych gais arbennig am lyfr penodol, gwnawn ein gorau i gyflenwi'r cais hwnnw yn y pecyn.

Bocsys Llyfrau Ffuglen

Rydym yn cynnig bocs o lyfrau darllen Cymraeg a Saesneg i'ch ysgol yn dymhorol. Mae'r bocs yn cynnwys amrywiaeth eang o deitlau sy'n addas ar gyfer plant o bob oed. Bydd y bocs yn cynnwys teitlau newydd yn ogystal â rhai o hen glasuron y ddwy iaith. Os oes gennych gais arbennig am lyfrau penodol i'w cynnwys yn y bocs, gwnawn ein gorau i gyflenwi'r cais hwnnw.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Delyth Huws

01970 633720

delyth.huws@ceredigion.gov.uk