Cais am Ostyngiad Oherwydd Anabledd

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen yma i wneud cais am ostyngiad oherwydd anabledd os credwch eich bod yn gymwys ac yna gwasgu'r botwm 'Anfoner y Ffurflen' ar y gwaelod.

Cais am Ostyngiad Oherwydd Anabledd

Cais am Gostyngiad Treth y Cyngor

Mae Gostyngiad Treth y Cyngor (Budd-dal Treth y Gyngor gynt) yn gynllun sydd ar gael i helpu pobl sydd ar incwm isel dalu eu bil Treth y Cyngor. I gwblhau ffurflen ar-lein am Gostyngiad Treth y Cyngor neu i gael fwy o gwybodaeth am hawlio gwelwch y tudalen 'Gostyngiad Treth y Cyngor'.

Cais am Gostyngiad Treth y Cyngor

Gostyngiadau ac Eithriadau

Os hoffech wneud cais am ostyngiad yn Nhreth y Cyngor neu gael eich eithrio rhag ei thalu, llenwch y ffurflen isod.

Gostyngiadau ac Eithriadau

Ymholiadau Cyffredinol

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen yma i wneud ymholiadau cyffredinol ynglŷn â Threth y Cyngor neu i roi gwybodaeth i ni am eich cyfrif.

Ymholiadau Cyffredinol

Symud Allan o'ch Cyfeiriad Busnes

Os byddwch yn symud allan o'ch eiddo busnes bydd angen i ni gael y manylion fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion a rhoi bil terfynol i chi.

Symud Allan o'ch Cyfeiriad Busnes

Symud Allan o'ch Cartref

Os byddwch yn symud allan o'ch cartref bydd angen i ni gael y manylion fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion a rhoi bil terfynol i chi.

Symud Allan o'ch Cartref

Symud i Gyfeiriad Busnes Newydd

Os byddwch yn symud i eiddo busnes newydd bydd angen i ni gael y manylion fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion a rhoi bil newydd i chi. Gallwch roi'r wybodaeth yma i ni drwy ddefnyddio'r ffurflen yma ar-lein.

Symud i Gyfeiriad Busnes Newydd

Symud i Mewn i Dŷ Newydd

Os byddwch yn symud i dŷ newydd bydd angen i ni gael y manylion fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion a rhoi bil newydd i chi. Gallwch roi'r wybodaeth yma i ni drwy lenwi'r ffurflen yma ar-lein.

Symud i Mewn i Dŷ Newydd

Cais am Gopi o'r Bil Trethi Busnes

Os ydych wedi colli eich bil diweddaraf ar gyfer y trethi busnes ac y bydd angen un arall arnoch chi, gallwch ddefnyddio'r ffurflen yma i ofyn am un arall.

Cais am Gopi o'r Bil Trethi Busnes

Cais am Gopi o Fil Treth y Cyngor

Os byddwch chi wedi colli eich bil diweddaraf ar gyfer Treth y Cyngor ac y bydd angen copi arall arnoch chi, gallwch ddefnyddio'r ffurflen yma i holi amdano.

Cais am Gopi o Fil Treth y Cyngor