Taflen Wybodaeth I Nodi Lleoliad Cyfleusterau Cyhoeddus:

  • Trefi yn nhrefn yr wyddor
  • Menywod a Dynion ym Mhob Lleoliad
Lleoliad Hwyluso Agor - Cau
Aberaeron
Heol Crefftwr Anabl Agor 24 awr
Pen Cei Anabl Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Traeth y Gogledd Anabl Agor 24 awr
Traeth y De Anabl Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Aberporth
Glanmardy Anabl Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Penrhodyn Newid baban a Anabl Agor 24 awr
Aberteifi
Maes Parcio Y Bathdy Newid baban a Anabl Agor 24 awr
Maes Parcio Mwldan Isaf   Agor 24 awr
Maes Parcio Greenfield Anabl Agor 24 awr
Gerddi Victoria Anabl Agor 24 awr
Aberystwyth
Cysgodfa, Glan-y-Môr Newid baban a Anabl Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.
Promenâd y De, Yr Harbwr Newid baban a Anabl Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.
Tir y Castell Newid baban a Anabl Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.
Coedlan y Parc Ystafell fwydo ar y fron, newid baban a anabl Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.
20c codi tâl ar gyfer merched a dynion yn unig
Borth
Wrth ymyl Gwyliwr y Glannau/RNLI Traeth y De Newid baban a Anabl Agor 24 awr
Pantyfedwen, Traeth y Gogledd – Stryd Fawr Newid baban a Anabl Agor 24 awr
Cei Bach
Cei Bach   Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Cei Newydd
Maes Parcio Paragon Newid baban a Anabl Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Gerddi Ranmore   Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Stryd John De Anabl Agor 24 awr
20c codi tâl ar gyfer merched a dynion yn unig
Ar y traeth Newid baban a Anabl Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Cenarth
Cenarth Anabl Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Pontarfynach
Pontarfynach Newid baban a Anabl Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Llanbedr PS
Maes Parcio - Lôn Rookery Anabl Agor 24 awr
Stryd St Thomas   Agor 24 awr
Stryd y Farchnad Newid baban a Anabl Agor 24 awr
20c codi tâl ar gyfer merched a dynion yn unig
Llanddewi Brefi
Llanddewi Brefi   Agor 24 awr
Llandysul
Maes Parcio Newid baban a Anabl Agor 24 awr
Llangeitho
Llangeitho   Agor 24 awr
Llangrannog
Ger y Traeth Newid baban a Anabl Agor 24 awr
Llanon
Llanon   Agor 24 awr
Mwnt
Mwnt - Dan berchnogaeth a rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol   Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Penbryn
Penbryn - Dan berchnogaeth a rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Anabl Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Tal-y-bont
Tal-y-bont   Agor 24 awr
Tresaith
Tresaith Newid baban a Anabl Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Tregaron
Maes Parcio Anabl Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.