​Pwrpas yr adroddiad yw bwrw golwg dros y gwaith a wnaeth y Tîm Gwasanaethau Parcio.

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad hwn yn amlygu’r ffaith nad rhoi Tocynnau Parcio (neu Hysbysiadau Tâl Cosb fel y maen nhw’n cael eu galw’n swyddogol) yw unig ddiben y Tîm Gwasanaethau Parcio, ond yn hytrach eu bod yn ceisio cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch y ffyrdd a llif traffig a sicrhau defnydd teg ar y llefydd parcio sydd ar gael.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Parcio Cyngor Sir Ceredigion 2013 - 2014

Cyngor Sir Ceredigion Adroddiad Parcio Blynyddol 2012 - 2013