Os hoffech chi gael gyrfa sy’n rhoi boddhad, rhedeg busnes eich hun o’ch cartref, yna gallai gwarchod plant fod yn yrfa ddelfrydol i chi!

Fel gwarchodwr plant cofrestredig byddwch:

 • Yn gallu ofalu am eich plant eich hun ar yr un pryd;
 • Yn cynnig amgylchedd hapus ac cyffrous i’r plant sydd yn eich gofal;
 • Yn cynnig cyfleoedd dysgu a gweld y plant yn datblygu;
 • Yn gweithio yn cartref eich hunain gan ddewis eich oriau gwaith;
 • Yn gallu cyfarfod gwarchodwyr plant eraill sydd yn eich ardal a dod i adnabod eich cymuned leol;

Beth mae bod yn warchodwr plant cofrestredig yn ei olygu?

 • Byddwch yn gofalu am un neu fwy o blant o dan 12 oed; am fwy na dwy awr y dydd; yng nghartref eich hunain; am dâl
 • Bydd angen i chi cwrdd â gofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC)
 • Wedi cofrestri a cael eich adolugu a Arolygiaeth Gofal a Gwasnaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) er mwyn sicrhau eich bod yn darparu amgylchedd diogel a cyffrous i’r plant yn eich gofal
 • Byddwch yn hunan-gyflogedig ac yn rhedeg eich busnes eich hun

BWYSIG – mae’n anghyfreithlon i ofalu am blant o dan 12 oed yn eich cartref eich hun am fwy na dwy awr y dydd heb gofrestru!!!

 Sut i ddod yn warchodwr plant cofrestredig yng Ngheredigion?

 • Cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion ar 01545 574 187neu e-bostiwch fis@ceredigion.gov.uk
 • Mynychu Sesiwn Briffio Gofalwyr Plant
 • Bydd y Cydlynydd Gofal Plant a Hyfforddiant yn rhoi gwybod i chi pryd fydd y cwrs ‘Deall Sut i Sefydlu Gwasanaeth Gofal Plant yn y Cartref’ – CYPOP 5 yn cael ei gynnal
 • Mae’r cwrs CYPOP 5 yn cael ei redeg dros 8 wythnos gan Hyfforddiant Ceredigion Training
 • Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs, y cam nesaf yw mynychu sesiynau mentora er mwyn cwblhau pecyn cofrestru ar gyfer Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
 • Bydd rhaid i chi fynychu cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg cyn cwblhau’r cofrestriad
 • Gofyn am ffurflen Gwasanaeth Ddatgeliad Gwahardd (DBS) o AGGCC i chi ac unrhyw un dros 16 oed yn y cartef
 •  Cyflwyno eich cais i AGGCC