Gall darpariaeth chwarae Mynediad Agored fod yn ddarpariaeth barhaol neu’n ddarpariaeth ar gyfer y tymor byr, wedi’i lleoli mewn amrywiaeth o leoliadau, gyda neu heb safle penodol, gan gynnwys canolfannau chwarae, meysydd chwarae antur, cynlluniau chwarae a pharciau.

Er bod y term Mynediad Agored yn berthnasol i ddarpariaeth gofrestredig ar gyfer plant dan 8 oed, bydd darpariaeth o’r fath yn cynnig rhywbeth i blant o ystod oedran eang fel arfer, gan gynnwys y rhai dros 7 oed.

Diben y ddarpariaeth yw cynnig cyfleoedd chwarae wedi’u staffio ar gyfer plant, yn absenoldeb eu rhieni. Ni chyfyngir ar symudiadau plant, ac eithrio pan fyddant yn ymwneud â materion diogelwch, ac ni chânt eu hatal rhag mynd a dod fel y byddant yn dewis. Bydd gan blant y rhyddid i ddewis ystod y gweithgarwch chwarae y byddant yn dymuno cymryd rhan ynddo, a phwy y byddant yn chwarae gyda nhw.