Bydd disgyblion Ysgol Uwchradd Aberaeron yn cael eu dysgu o bell yn dilyn achosion o COVID-19 yn yr ysgol.

Mae Grwpiau Cyswllt eisoes yn hunan-ynysu oherwydd eu bod yn gysylltiadau agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd yn yr ysgol. Rhaid i'r disgyblion a'r staff hyn aros gartref i leihau lledaeniad posibl y firws i deulu, ffrindiau a'r gymuned ehangach.

Oherwydd heriau staffio, bydd yr ysgol gyfan yn cau ac yn symud i dysgu o bell o ddydd Gwener, 11 Rhagfyr 2020 tan ddydd Gwener, 18 Rhagfyr 2020.

Mae'r Ysgol wedi cysylltu â'r holl rieni.

Mae'r Cyngor yn annog pob rhiant i atgyfeirio eu plant am brawf os ydyn nhw'n datblygu unrhyw un o'r symptomau, sef:

  • tymheredd uchel
  • peswch parhaus newydd
  • colled neu newid i synnwyr arogli neu flas.

Dylai rhieni fod yn ymwybodol o symptomau eraill ar y dechrau, fel pen tost, blinder a phoenau cyffredinol sy'n gysylltiedig â'r ffliw fel arfer.

Gallwch wneud cais am brawf ar-lein https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu trwy ffonio 119.

Ni ddarperir unrhyw fanylion pellach ynglŷn â'r mater hwn.

10/12/2020