Mae sioe gomedi Cymraeg newydd sbon gan un o’n comediwyr amlycaf yn dod i Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 19 Ionawr am 8yh.

Wedi blynyddoedd yn crwydro cylchdaith ‘stand up’ Prydain - mae Tudur yn dychwelyd adre unwaith eto i barablu yn ei famiaith.

Mae Tudur wedi ysgrifennu nifer o sgriptiau comedi Cymraeg i’r teledu, radio a’r theatr ac mae hefyd wedi bod yn rhan o nifer o dimau ysgrifennu comedi ar gyfer teledu, sgetsiau a sioeau radio / dychan.

Dywedodd Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata Theatr Felinfach, “Mae sawl blynedd wedi pasio ers i Tudur fod gyda ni ddiwethaf, ac mae’n enw hynod o gyfarwydd a phoblogaidd ar draws Cymru a thu hwnt.”

Mae’r tocynnau yn £12 i oedolion, £11 i bensiynwyr a £10 i bobl ifanc dros 16. Maent ar gael o’r Swyddfa Docynnau ar 01570 470697 neu ewch ar-lein i theatrfelinfach.cymru

Canllaw oedran: 16+

 

09/01/2019