Bydd y tenor byd-enwog Rhys Meirion yn dod â'i daith Ugainmlwyddiant i Theatr Felinfach ar Nos Sadwrn, 07 Mawrth.

Bydd y daith, sy'n dathlu ugeinfed flwyddyn Rhys fel canwr proffesiynol, wedi ymweld â Llundain, Hwlffordd, y Bala, Rhydaman, Caernarfon ac Aberystwyth cyn cyrraedd Theatr Felinfach. Mae hon yn argoeli i fod yn noson arbennig gan fod Rhys yn dychwelyd i leoliad cyfarwydd ac mae wedi canu yn y Theatr ar sawl achlysur blaenorol. Bydd ei lais clir a soniarus yn llenwi’r awditoriwm i gyfeiliant y ferch leol, Menna Griffiths ar y piano.

Yn ymuno â Rhys yn y gyngerdd bydd ei ferch, y soprano Elan Meirion. Ceir perfformiadau hefyd gan Gôr Ysgol Gynradd Aberaeron sydd wedi cael y profiad o ganu gyda Rhys yng nghyngerdd Tra Bo Dau ddwy flynedd yn ôl. Bydd Côr Cardi-Gân, sydd a’u cartref ar gampws Felinfach, hefyd yn ymuno â Rhys ac maent hwythau hefyd yn cyd-ddathlu eu pen-blwydd yn ugain oed. Cynhaliodd Cardi-Gân gyngerdd mawreddog yn Theatr Felinfach ar ddiwedd Medi, sef yr union benwythnos y’i sefydlwyd ugain mlynedd ynghynt gyda gwesteion arbennig Tra Bo Dau, sef Rhys ac Aled Wyn Davies. Roedd hi’n noson i’w chofio a heb amheuaeth bydd y noson hon yr un mor wefreiddiol.

Er bod y cyngerdd yn llawn, mae’n werth rhoi’ch enw ar restr aros rhag ofn y daw rhai ar gael ar y funud olaf. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01570 470697.

10/02/2020