Cynhelir sioe gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Llanarth o dan arweiniad Tîm Creadigol Theatr Felinfach ar nos Lun, 9 Gorffennaf.

Mae Theatr Felinfach wedi bod yn cydweithio gydag Ysgol Gynradd Llanarth i ddatblygu bwrlwm o sesiynau creadigol fel rhan o Siarter Iaith Ysgolion Ceredigion, ‘Ceri Siarad’. Mae’r sioe yn benllanw’r sesiynau wythnosol ‘Ceri Siarad’ ac yn gyfle i ddathlu Cymreictod a hanes ardal Llanarth.

Yn ôl y sôn, ‘does dim hanesion difyr i’w gael yn Llanarth a thrwy ychydig o hud a lledrith, mae criw o ddisgyblion yn cael eu sugno i fyd llawn dirgelwch sy’n frith o hanes! Mae dros 50 o blant rhwng 4 a 11 oed yn cymryd rhan yn y sioe, Ein Milltir Sgwâr.

Er mwyn darganfod mwy, bydd rhaid dod i weld y disgyblion yn perfformio yn Neuadd y Pentref, Llanarth, nos Lun, 9 Gorffennaf am 6.30yh. Bydd tocynnau ar gael wrth y drws am £4 i oedolion a £2 i ddisgyblion oed uwchradd. Bydd raffl ar gael ar y noson a chroeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Ysgol Gynradd Llanarth neu Theatr Felinfach ar 01570 470697.

03/07/2018