Mae Rhybuddion Llifogydd mewn grym mewn sawl ardal yng Ngheredigion ac ar y ffin.

Dydd Gwener, 18 Tachwedd 22:45

  • A484 Llechryd ar gau.

Dydd Gwener, 18 Tachwedd 18:25

  • Pont Llechryd wedi ei chau oherwydd llifogydd.

Dydd Gwener, 18 Tachwedd 16:00

  • Afon Teifi, Llechryd
  • Afon Teifi, Cenarth
  • Afon Teifi, Pont Llandysul
  • Afon Teifi, Castell Newydd Emlyn. 

Gallai hyn effeithio ar eiddo sy’n ffinio â'r afonydd, yn ogystal a pontydd yn croesi’r afonydd a all olygu cau heolydd.

Ewch i wefan y Swyddfa Dywydd am ddiweddariadau am sefyllfa’r tywydd, neu ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i weld pa rybuddion sydd mewn grym.

Bydd unrhyw ddiweddariadau pellach yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon.

18/12/2020