Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi dod yn ymwybodol bod troseddwyr wedi bod yn anfon negeseuon testun ac e-byst yn ceisio denu pobl i wneud cais am frechlyn Covid-19.

Mae Tîm Safonau Masnach, rhan o Wasanaethau Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor, yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus, i wirio URL gwefan bob amser ac i beidio ag agor atodiadau mewn negeseuon e-bost neu destunau amheus.

Ni fydd y GIG byth yn gofyn am daliad na manylion banc ar gyfer y brechlyn Covid-19.

Anogir preswylwyr i ddilyn y camau hyn os cysylltir â nhw:

  • Os ydych wedi derbyn e-bost, nad ydych yn hollol siŵr amdano, anfonwch ef at y Gwasanaeth Adrodd E-bost Amheus (SERS) ar report@phishing.gov.uk
  • Os ydych wedi derbyn negeseuon testun amheus, anfonwch y neges hon ymlaen i'r rhif di-dâl i
  • Os byddwch yn derbyn galwad ffôn, rhowch y ffôn i fyny ar unwaith a rhwystro'r rhif.

28/01/2021