Ar ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, dathlodd Mrs. Nansi Lovatt o Aberystwyth ei phen-blwydd yn 100 oed.

Yn y llun mae'r Cynghorydd Alun Williams, Aelod lleol; Mrs. Nansi Lovatt a'r Cynghorydd Peter Davies MBE, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion.

26/07/2019