Yn dilyn y cynnydd mewn achosion positif o COVID-19 yn ardal Aberteifi, mae'r Cyngor yn atgoffa'r holl breswylwyr i feddwl yn ofalus am sut maen nhw'n gwaredu eu gwastraff.

Dylai pob preswylydd:

  • Rhoi eich hoff gwastraff personol, megis hancesi papur, clytiau glanhau tafladwy, masgiau wyneb a menig yn eich bag du a chlymu’r bag.
  • Rhowch y bag y tu mewn i fag arall (fel bod y gwastraff wedi'i fagio ddwywaith) a'i roi allan i'w gasglu fel gwastraff na ellir ei ailgylchu ("bag du") ar y diwrnod cywir.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/biniau-ac-ailgylchu/

Gyda’n gilydd gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

24/11/2020