Mae ymwelwyr a thrigolion yn cael eu hannog i aros gartref dros benwythnos y Pasg.

Er bod Ceredigion yn atyniad i ymwelwyr yn ystod y gwyliau ac ar ddiwrnodau braf, diolchwn i’r cyhoedd am beidio â dod i Geredigion yn ystod y cyfnod hwn.

Atgoffir trigolion Ceredigion i beidio â mynd allan oni bai bod hynny’n hanfodol, ac mae hyn yn cynnwys:

  • Siopa am eitemau hanfodol
  • Gwneud ymarfer corff
  • Diwallu anghenion meddyginiaethol a gofalu am unigolion bregus
  • Teithio i’r gwaith ac adref pan nad ydych yn gallu gweithio gartref.

Mae’n rhaid i drigolion wneud defnydd o’u milltir sgwâr ar yr adeg hon a pheidio â theithio i leoliadau eraill, ac mae hyn yn cynnwys peidio â mynd at yr arfordir, i fyny’r mynyddoedd, neu gael picnic yn yr haul.

Bydd digonedd o amser i fwynhau Ceredigion unwaith y bydd y cyfnod hwn wedi dod i ben.

Mae diweddariadau rheolaidd ynglŷn â’r sefyllfa yng Ngheredigion yn cael eu rhannu ar wefan y Cyngor. Gallwch hefyd dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar Facebook, Twitter ac Instagram. 

 

09/04/2020