Ar drothwy ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Nhregaron a’r cyffiniau, fe fydd Parêd Gŵyl Dewi yn cael ei gynnal ar hyd strydoedd y dref er mwyn dathlu ein diwylliant a’n hiaith.

Bydd cyfle i unrhyw un ymuno yn y Parêd – yn unigolion, yn sefydliadau, yn blant a phobl ifanc neu oedolion. Cynhelir y Parêd ar ddydd Gwener 28 Chwefror 2020. Mi fydd yr orymdaith yn cychwyn am 2.00 y.p. tu allan i Ysgol Henry Richard ac yna’n gorymdeithio i sgwâr y dref o flaen cerflun Henry Richard ble fydd yna seremoni fer ac adloniant ysgafn.

Mae gorymdeithiau Gŵyl Dewi wedi dod yn fwyfwy cyffredin blwyddyn ar ôl blwyddyn a bellach mae Parêd yn cael ei gynnal mewn trefi a dinasoedd ledled Cymru gan gynnwys Caerdydd, Aberystwyth, Aberteifi, Hwlffordd, Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan. Yn debyg i’r hyn sydd yn digwydd yn y lleoliadau eraill yma, pwrpas Parêd Gŵyl Dewi Tregaron yw i dynnu cymaint o bobl yr ardal a phosib at ei gilydd er mwyn dathlu diwrnod Nawddsant Cenedlaethol Cymru, ein hunaniaeth Cymreig a’r iaith Gymraeg mewn môr o liw a chân yng nghanol y dref. Boed yn siaradwr Cymraeg neu ddim, yn berson eich milltir sgwâr neu yn rhywun sydd wedi symud i’r ardal bwriad y trefnwyr yw tynnu pobl o bob cefndir at ei gilydd.

“Mae’r digwyddiad yma yn gyfle i ni ddathlu dydd ein Nawddsant ac i ymfalchïo yn ein treftadaeth a diwylliant. Diolch am y cydweithio gyda’r trefniadau a gobeithio daw tyrfa dda i gefnogi yr orymdaith gyntaf o’i fath yn Nhregaron.” meddai Cynghorydd lleol ardal Tregaron, Catherine Jane Hughes.

Bydd angen i unrhyw unigolion neu grwpiau sydd am gymryd rhan yn yr orymdaith ymgasglu tu allan i Ysgol Henry Richard o 1.30 y.p. ymlaen ac mi fydd y Parêd yn dechrau am 2.00 y.p. Croeso i orymdeithwyr ddod â baner Cymreig neu faner eich ysgol, clwb, capel neu fudiad er mwyn eu chwifio ar hyd y strydoedd.

“Rydym wir yn edrych ymlaen at y Parêd Gŵyl Ddewi ble fydd ein disgyblion yn cofio ac yn dathlu ein Nawddsant Cenedlaethol. Gobeithir gweld y gymuned yn dod at i gilydd ar gyfer dathliad.” dywedodd Mr Dorian Pugh, Prifathro Ysgol Henry Richard yn Nhregaron.

Yn ogystal a Tregaron, cofiwch am y pedwar parêd arall sy’n digwydd yn y sir i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.
• Aberteifi - Dydd Sadwrn 29 Chwefror am 10:30am
• Llambed - Dydd Sadwrn 29 Chwefror am 11.00am 
• Aberystwyth - Dydd Sadwrn 29 Chwefror am 1:00pm
• Aberaeron - Dydd Llun 02 Mawrth am 9.30am

Am wybodaeth pellach cysylltwch â Rhodri Francis, o Cered ar 01970 633854 neu rhodri.francis@ceredigion.gov.uk.

11/02/2020