Bydd parcio am ddim ym mhob un o feysydd parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir Ceredigion ar y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig eleni.

Bydd costau parcio mewn meysydd parcio Talu ac Arddangos sy’n cael eu rhedeg gan y cyngor yn cael eu hepgor ar 7, 14 a 21 Rhagfyr 2019.

Rhodri Llwyd yw Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol. Dywedodd: “Bydd busnesau bach yn cystadlu yn erbyn busnesau ar-lein am fasnach y Nadolig hwn. Rydym am wneud yr hyn a allwn i gefnogi busnesau Ceredigion ar yr adeg bwysig hon o’r flwyddyn. Rydym yn gobeithio y bydd y cam hwn yn annog mwy ohonom i siopa’n lleol y Nadolig hwn a mwynhau’r hyn sydd gan fusnesau gwych Ceredigion i’w cynnig.”

Aberaeron

Ffordd y Gaer isaf 

Traeth y De

Traeth y Gogledd

Aberystwyth

Coedlan y Parc – lle fu’r parcio a theithio

Coedlan y Parc isaf

Ffordd y Gogledd

Maesyrafon

Rhodfa Newydd

Aberteifi

Cae’r Ffair

Mwldan

Rhes Gloster

Sgwâr Cae Glas (Arhosiad byr)

Stryd y Cei

Y Baddondy

Llambed

Cwmins

Rookery

Stryd y Farchnad (Arhosiad byr) 

Llandysul

Rhes y Porth  

Cei Newydd

Ffordd yr Eglwys

Stryd y Cware 

Tregaron

Iard y Talbot

Mae’r penderfyniad hwn yn cyfrannu tuag at un o flaenoriaethau corfforaethol y cyngor, sef hybu’r economi.

12/11/2019