Fe ddathlodd Canolfan Dydd Aberystwyth y Briodas Frenhinol â chinio arbennig a llwncdestun.

Ar ôl gwneud coronau ar gyfer yr achlysur a mwynhau cwis Brenhinol yn ystod y bore, fe fwynheuodd defnyddwyr gwasanaeth Canolfan Dydd Aberystwyth ginio arbennig gyda sieri fel llwncdestun i ddilyn.

30/05/2018