Heddiw, mae Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg.

Ar 07 Rhagfyr 2010, pleidleisiodd Senedd Cymru i basio Mesur y Gymraeg, y ddeddfwriaeth a greodd y fframwaith ar gyfer sefydlu hawliau i siaradwyr Cymraeg.

Mae heddiw yn ddiwrnod i ddathlu’r gwasanaethau Cymraeg mae sefydliadau’n eu cynnig, a’r hawliau sydd gan bobl i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio gyda nhw. Mae’n gyfle i hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg ac i geisio cynyddu’r nifer sy’n dewis eu defnyddio.

Fel siaradwr neu ddysgwr Cymraeg, mae gennych chi hawl i ddelio â’r Cyngor ac i dderbyn gwasanaeth Cymraeg oddi wrthym heb orfod gofyn amdanynt.

Gyda’r Cyngor, mae gennych chi’r hawliau canlynol:

  1. Defnyddio’r Gymraeg ar y ffôn
  2. Ffurflenni yn Gymraeg
  3. Llythyrau ac e-bost yn Gymraeg
  4. Gwneud cais am swydd yn Gymraeg
  5. Arwyddion yn Gymraeg
  6. Gwefannau yn Gymraeg
  7. Dogfennau yn Gymraeg
  8. Negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg
  9. Defnyddio’r Gymraeg mewn derbynfa

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Ellen ap Gwynn: “Mae’r iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd, mae’n rhan o’r hyn sy’n ein diffinio fel cenedl, yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu’r rheini sy’n swil yn eu Cymraeg. Mae gweithwyr cyfeillgar gennym, felly sicrhewch eich bod yn gwneud defnydd o’r iaith drwy gysylltu â ni yn Gymraeg, boed hynny ar y ffôn, ar e-bost neu ar y cyfryngau cymdeithasol.”

Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth am Safonau’r Iaith Gymraeg: https://bit.ly/IaithGymraegCSC a dilynwch ni ar ein tudalen Facebook a Twitter ar @CSCeredigion a @caruceredigion ar Instagram i weld ein fideo hawliau’r iaith Gymraeg. Dangoswch eich cefnogaeth i’r diwrnod hwn drwy rannu ein fideo a defnyddio’r hashnod #MaeGenIHawl

Gallwch hefyd ymweld â comisiynyddygymraeg.cymru/i i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg. 

 

07/12/2021