Mae’r Panto yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed y flwyddyn yma. Y Panto yw un o brif brosiectau cymunedol Theatr Felinfach ac mae’n binacl ar flwyddyn o waith cyfranogi.

Mae croeso cynnes i bawb ddod i Theatr Felinfach ar Nos Wener, 25 Mai am 7.30yh i ddathlu. Dywedodd Ffion Medi, Uwch Swyddog Creadigol y Theatr, “Bydd ‘na hwyl, bydd ‘na lond bol o chwerthin, bydd yn banto ynddo’i hun! Dewch yn actorion presennol, cyn actorion, criw cefn llwyfan, criw creu set a props, technegwyr goleuo a sain, cynorthwywyr gwisgoedd, aelodau o’r gynulleidfa ffyddlon a ffrindiau oll. Mae hwn yn gyfle arbennig i ddathlu carreg filltir bwysig yn hanes Cwmni Actorion Theatr Felinfach a drama Gymreig yn gyffredinol yng nghefn gwlad Ceredigion. Bydd cacen a bybls ar gael; ’Na beth yw joio!”

Yn rhan o’r dathliadau, cynhaliwyd diwrnod o Hel Atgofion ar Ddydd Sadwrn, 12 Mai yn y Theatr rhwng 10yb a 3yp. Roedd yn gyfle i rannu storïau, lluniau a chlipiau fideo. Diwrnod anffurfiol oedd hwn yn gyfle i bori trwy hen luniau, sganio lluniau pobl eraill ac ychwanegu at y casgliad sydd gan y Theatr yn barod, gan fwynhau sgwrs gyda hwn a’r llall dros baned a chacen gan edrych ymlaen at ddathlu’r garreg filltir nodedig.

Dywedodd Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata’r Theatr, “Mae cyfnod y pantomeim bob blwyddyn yn hynod o gyffrous; mae’n rhoi cyfle i actorion, perfformwyr ac aelodau o’r gymuned gymryd rhan, boed ar lwyfan neu du ôl i’r llenni. Daw criw o wirfoddolwyr at ei gilydd yn flynyddol i ddatblygu’r cynllun, y stori a’r sgript dan arweiniad tîm creadigol y Theatr. Maent yn dilyn amserlen theatr broffesiynol ac yn creu sioe fawr mewn amser byr!”

Mae’r cyfnod ymarferion yn fwrlwm ymhlith y cast, yn lot fawr o hwyl a thynnu coes a hefyd yn creu tipyn o gynnwrf. Bydd cynulleidfaoedd yn teithio o bellter i fwynhau stori wreiddiol, newydd a ffres yn gymysg â hynt a helynt trigolion Dyffryn Aeron. Mae Pantomeim Felinfach yn unigryw, ac yn sicr, gallwch ddisgwyl rhywbeth gwahanol i’r arfer! Ydy, mae Panto Theatr Felinfach yn fwy na phantomeim!

Mae Theatr Felinfach ers y cychwyn cyntaf yn creu cyfleodd, mynediad i’r celfyddydau a diwylliant Cymru trwy raglenni creadigol, cyfranogol a rhaglen o gynyrchiadau proffesiynol, yn bennaf trwy’r Gymraeg. Mae wedi gwneud hyn ers ei sefydliad yn 1972. Nid yn unig llwyfan i berfformio yw Theatr Felinfach ond canolfan sy’n rhoi llond cae o gyfleoedd gwerthfawr i gymdeithasu ac i greu atgofion lu.

Dathlu Panto 50 ... ddoe a heddi’, yn Theatr Felinfach ar Nos Wener, 25 Mai 2018 am 7.30yh. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata neu Ffion Medi Uwch Swyddog Creadigol 01570 470697 neu rhian.dafydd@ceredigion.gov.uk / ffion.hughes@ceredigion.gov.uk.

17/05/2018